Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

G (71 termer)

Svenska Engelska
gastroenterologi gastroenterology and hepatology
gemensam antagning (se samordnad antagning)
gemensam examen joint degree
general degree (se generell examen)
generell examen general qualification
generellt program programme leading to a general qualification
genetik genetics
genetik och förädling inom lantbruksvetenskap genetics and breeding in agricultural sciences
genomsnittsbetyg average grade
genomströmning student completion
genomströmningshastighet student completion rate
genusstudier gender studies
genusvetenskap gender studies
geofysik geophysics
geofysisk teknik geophysical engineering
geokemi geochemistry
geologi geology
geometri geometry
geoteknik geotechnical engineering
geovetenskap earth sciences
geovetenskap och miljövetenskap earth and related environmental sciences
geriatrik geriatrics
gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning gerontology, specialising in medical and health sciences
globaliseringsstudier globalisation studies
god forskningssed good research practice
godkänd
G
pass
godkännande approval
acknowledgement
godkännandegräns pass threshold
gradängsal lecture theatre
room with tiered seating
granska review
inspect
grundexamen (se examen på grundnivå)
grundforskning basic research
pure research
grundkurs (se kurs)
grundläggande behörighet general entry requirements
grundläggande behörighetskrav general entry requirements
grundläggande högskoleutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)
grundläggande kunskaper basic knowledge
grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Degree of Bachelor of Arts in Primary Education – Extended School
grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1–3
grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4–6
grundnivå first cycle
grundskola primary and lower-secondary school
grundskolans senare år secondary school
grundskolans tidigare år primary school
grundskollärarexamen 1-7 Bachelor of Education for the Compulsory School
Bachelor of Education for the Primary School
grundskollärarexamen 4-9 Bachelor of Education for the Compulsory School Year 4-9
Bachelor of Education for the Secondary School
grundutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)
grundutbildningsnivå (se grundnivå)
grundutbildningsnämnd (se fakultetsnämnd)
grupprum group room
gruppstudier group study
gruppövning group work
gränsöverskridande utbildning transnational education
borderless education
gymnasial vuxenutbildning adult education at upper-secondary level
gymnasiebetyg
betyg i gymnasieskolan
final school grades
gymnasieexamen upper secondary qualification
upper secondary diploma high school diploma /US/
gymnasiekompetens completed upper secondary education or equivalent
completed high school education or equivalent /US/
gymnasielärarexamen Master of Education for the Upper Secondary School.
gymnasienivå upper-secondary level
post-16 high-school level /US/
gymnasiepoäng upper-secondary school credits
post-16 credits high school credits
gymnasieprogram upper-secondary school programme
post-16 programme high school programme /US/
gymnasieskola upper-secondary school
high school /US/ sixth-form college /GB/
gymnasieutbildning upper-secondary education
post-16 education high school education /US/
gästforskare visiting research fellow
gästföreläsning guest lecture
gästlektor visiting senior lecturer
guest senior lecturer
gästlärare visiting lecturer
visiting teacher guest lecturer guest teacher
gästprofessor visiting professor
guest professor
gäststudent (se inresande student)
gäststudent (se internationell student)
gäststuderande (se inresande student)
Till toppen av sidan