Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

73 träffar

G

Svenska

G (se godkänd)

Engelska

Svenska

gastroenterologi

Engelska

gastroenterology and hepatology

Svenska

ge dispens (se bevilja undantag)

Engelska

Svenska

gemensam antagning (se samordnad antagning)

Engelska

Svenska

gemensam examen

Engelska

joint degree

Svenska

general degree (se generell examen)

Engelska

Svenska

generell examen

Engelska

general qualification

Svenska

generellt program

Engelska

programme leading to a general qualification

Svenska

genetik

Engelska

genetics

Svenska

genetik och förädling inom lantbruksvetenskap

Engelska

genetics and breeding in agricultural sciences

Svenska

genomsnittsbetyg

Engelska

average grade

Svenska

genomströmning

Engelska

student completion

Svenska

genomströmningshastighet

Engelska

student completion rate

Svenska

genusstudier

Engelska

gender studies

Svenska

genusvetenskap

Engelska

gender studies

Svenska

geofysik

Engelska

geophysics

Svenska

geofysisk teknik

Engelska

geophysical engineering

Svenska

geokemi

Engelska

geochemistry

Svenska

geologi

Engelska

geology

Svenska

geometri

Engelska

geometry

Svenska

geoteknik

Engelska

geotechnical engineering

Svenska

geovetenskap

Engelska

earth sciences

Svenska

geovetenskap och miljövetenskap

Engelska

earth and related environmental sciences

Svenska

geriatrik

Engelska

geriatrics

Svenska

gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Engelska

gerontology, specialising in medical and health sciences

Svenska

globaliseringsstudier

Engelska

globalisation studies

Svenska

god forskningssed

Engelska

good research practice

Svenska

godkänd
G

Engelska

pass

Svenska

godkännande

Engelska

approval
acknowledgement

Svenska

godkännandegräns

Engelska

pass threshold

Svenska

gradängsal

Engelska

lecture theatre
room with tiered seating

Svenska

granska

Engelska

review
inspect

Svenska

grundexamen (se examen på grundnivå)

Engelska

Svenska

grundforskning

Engelska

basic research
pure research

Svenska

grundkurs (se kurs)

Engelska

Svenska

grundläggande behörighet

Engelska

general entry requirements

Svenska

grundläggande behörighetskrav

Engelska

general entry requirements

Svenska

grundläggande högskoleutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)

Engelska

Svenska

grundläggande kunskaper

Engelska

basic knowledge

Svenska

grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Engelska

Degree of Bachelor of Arts in Primary Education – Extended School

Svenska

grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3

Engelska

Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1–3

Svenska

grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6

Engelska

Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4–6

Svenska

grundnivå

Engelska

first cycle

Svenska

grundskola

Engelska

primary and lower-secondary school

Svenska

grundskolans senare år

Engelska

secondary school

Svenska

grundskolans tidigare år

Engelska

primary school

Svenska

grundskollärarexamen 1-7

Engelska

Bachelor of Education for the Compulsory School
Bachelor of Education for the Primary School

Svenska

grundskollärarexamen 4-9

Engelska

Bachelor of Education for the Compulsory School Year 4-9
Bachelor of Education for the Secondary School

Svenska

grundutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)

Engelska

Svenska

grundutbildningsnivå (se grundnivå)

Engelska

Svenska

grundutbildningsnämnd (se fakultetsnämnd)

Engelska

Svenska

grupprum

Engelska

group room

Svenska

gruppstudier

Engelska

group study

Svenska

gruppövning

Engelska

group work

Svenska

gränsöverskridande utbildning

Engelska

transnational education
borderless education

Svenska

gymnasial vuxenutbildning

Engelska

adult education at upper-secondary level

Svenska

gymnasiebetyg
betyg i gymnasieskolan

Engelska

final school grades

Svenska

gymnasieexamen

Engelska

upper secondary qualification
upper secondary diploma , high school diploma (amerikansk)

Svenska

gymnasiekompetens

Engelska

completed upper secondary education or equivalent
completed high school education or equivalent (amerikansk)

Svenska

gymnasielärarexamen

Engelska

Master of Education for the Upper Secondary School.

Svenska

gymnasienivå

Engelska

upper-secondary level
post-16 , high-school level (amerikansk)

Svenska

gymnasiepoäng

Engelska

upper-secondary school credits
post-16 credits , high school credits (amerikansk)

Svenska

gymnasieprogram

Engelska

upper-secondary school programme
post-16 programme , high school programme (amerikansk)

Svenska

gymnasieskola

Engelska

upper-secondary school
sixth-form college , high school (amerikansk)

Svenska

gymnasieutbildning

Engelska

upper-secondary education
post-16 education , high school education (amerikansk)

Svenska

gästforskare

Engelska

visiting research fellow

Svenska

gästföreläsning

Engelska

guest lecture

Svenska

gästlektor

Engelska

visiting senior lecturer
guest senior lecturer

Svenska

gästlärare

Engelska

visiting lecturer
visiting teacher , guest lecturer , guest teacher

Svenska

gästprofessor

Engelska

visiting professor
guest professor

Svenska

gäststudent (se inresande student)

Engelska

Svenska

gäststudent (se internationell student)

Engelska

Svenska

gäststuderande (se inresande student)

Engelska

Till toppen av sidan