Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

N (23 termer)

Engelska Svenska
nano technology nanoteknik
naprapath naprapat
national official transcript of records nationellt resultatintyg
natural sciences naturvetenskap
needs-driven research behovsmotiverad forskning
behovsstyrd forskning
neurology neurologi
neurosciences neurovetenskaper
non-academic background studieovan miljö
non-completion studieavbrott
non-completion
student attrition
bortfall
non-disclosable personal details sekretessmarkerad personuppgift
non-exchange student
free mover
freemover-student
freemoverstudent
non-fee paying
exempted from fees
avgiftsbefriad
non-regulated working hours
unmeasured time
förtroendearbetstid
norm-referenced grade normrelaterat betyg
not completed course component rest
notification of a vacancy
advertisement of a position
utlysning av anställning
notification of submission of a doctoral thesis spikblad
notification of the date of the defence of a doctoral thesis spikning
notify conditional extension of degree-awarding powers
notify conditional extension of entitlement to award a qualification
ifrågasätta examenstillstånd
nurse sjuksköterska
nursing omvårdnad
nutrition and dietetics näringslära
Till toppen av sidan