Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

N (21 termer)

Engelska Svenska
nano technology nanoteknik
naprapath naprapat
natural sciences naturvetenskap
needs-driven research behovsmotiverad forskning
behovsstyrd forskning
neurology neurologi
neurosciences neurovetenskaper
non-academic background studieovan miljö
non-completion
student attrition
bortfall
non-completion studieavbrott
non-disclosable personal details sekretessmarkerad personuppgift
non-exchange student
free mover
freemover-student
freemoverstudent
non-fee paying
exempted from fees
avgiftsbefriad
non-regulated working hours
unmeasured time
förtroendearbetstid
norm-referenced grade normrelaterat betyg
notification of a vacancy
advertisement of a position
utlysning av anställning
notification of submission of a doctoral thesis spikblad
notification of the date of the defence of a doctoral thesis spikning
notify conditional extension of degree-awarding powers
notify conditional extension of entitlement to award a qualification
ifrågasätta examenstillstånd
nurse sjuksköterska
nursing omvårdnad
nutrition and dietetics näringslära
Till toppen av sidan