Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

57 träffar

I

Svenska

icke-poänggivande (se poänggivande)

Engelska

Svenska

idé- och lärdomshistoria

Engelska

history of ideas

Svenska

idrottslärarexamen

Engelska

Bachelor of Education in Physical Education

Svenska

idrottsvetenskap

Engelska

sport and fitness sciences

Svenska

ifrågasätta examenstillstånd

Engelska

notify conditional extension of degree-awarding powers
notify conditional extension of entitlement to award a qualification

Svenska

IMER (se internationell migration och etniska relationer)

Engelska

Svenska

immunologi

Engelska

immunology

Svenska

immunologi inom det medicinska området

Engelska

immunology in the medical area

Svenska

inbjudan att medverka i konferens

Engelska

call for papers

Svenska

inbäddad systemteknik

Engelska

embedded systems

Svenska

incomplete (se rest)

Engelska

Svenska

individualiserad undervisning

Engelska

individualised tuition

Svenska

individuell studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå

Engelska

individual study plan for third-cycle studies

Svenska

industridoktorand (se företagsdoktorand)

Engelska

Svenska

industriell bioteknik

Engelska

industrial biotechnology

Svenska

industriell teknik

Engelska

industrial technology

Svenska

infektionsmedicin

Engelska

infectious medicine

Svenska

informationsteknik

Engelska

informatics

Svenska

infrastrukturteknik

Engelska

infrastructure engineering

Svenska

inkomstprövad

Engelska

means tested

Svenska

inkomstprövat tillägg

Engelska

means-tested supplement

Svenska

inkomstrelaterat lån

Engelska

income-contingent loan

Svenska

inkubator (se företagsinkubator)

Engelska

Svenska

inkubatorföretag (se avknoppningsföretag)

Engelska

Svenska

inlämningsuppgift

Engelska

written assignment

Svenska

inlärning

Engelska

learning

Svenska

inlärningsproblem
inlärningssvårigheter

Engelska

additional needs
learning needs

Svenska

inlärningsstudio (se språklaboratorium)

Engelska

Svenska

inlärningssvårigheter (se inlärningsproblem)

Engelska

Svenska

innovationskontor

Engelska

innovation centre

Svenska

inresande student

Engelska

incoming student
international student

Svenska

inresande student (se internationell student)

Engelska

Svenska

inriktning

Engelska

specialisation

Svenska

inriktning på examen

Engelska

degree specialisation

Svenska

inrätta utbildning

Engelska

establish a course or a study programme

Svenska

institution

Engelska

department
school

Svenska

institutionschef (se prefekt)

Engelska

Svenska

institutionsföreståndare (se prefekt)

Engelska

Svenska

institutionsföreståndare (se prefekt)

Engelska

Svenska

institutionssekreterare

Engelska

departmental secretary

Svenska

institutionsstyrelse

Engelska

department board

Svenska

institutionstjänstgöring

Engelska

departmental duties

Svenska

inställd kurs

Engelska

cancelled course

Svenska

intagen (se antagen)

Engelska

Svenska

intagning (se antagning)

Engelska

Svenska

interaktionsdesign (se människa-datorinteraktion)

Engelska

Svenska

interaktionsteknik

Engelska

interaction technologies

Svenska

interdisciplinär

Engelska

interdisciplinary
transdisciplinary

Svenska

interimistisk avstängning

Engelska

interim suspension

Svenska

internationalisering på hemmaplan

Engelska

internationalisation at home

Svenska

internationell migration och etniska relationer
IMER

Engelska

international migration and ethnic relations

Svenska

internationell student

Engelska

international student

Svenska

introduktionskurs

Engelska

introductory course

Svenska

inträdesprov (se antagningsprov)

Engelska

Svenska

intyg

Engelska

certificate

Svenska

intyg över förväntat deltagande

Engelska

certificate of anticipated participation

Svenska

ivägledning

Engelska

international mobility guidance
Till toppen av sidan