Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

270 träffar

D

Engelska

dean

Svenska

dekan
dekanus

Engelska

declaration of enrolment

Svenska

studieförsäkran

Engelska

defence of doctoral thesis
thesis defence , dissertation defence , PhD defence

Svenska

disputation

Engelska

deferment of studies

Svenska

anstånd med studier

Engelska

degree (se qualification)

Svenska

Engelska

degree awarded (se qualification awarded)

Svenska

Engelska

degree certificate
diploma

Svenska

examensbevis

Engelska

degree of activity

Svenska

aktivitetsgrad

Engelska

Degree of Bachelor
BA , BSc

Svenska

kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Arts
Degree of Bachelor of Science , Degree of Bachelor of Social Science

Svenska

filosofie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education

Svenska

förskollärarexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Arts in Primary Education – Extended School

Svenska

grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Engelska

Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance

Svenska

studie- och yrkesvägledarexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts
BFA

Svenska

konstnärlig kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i fri konst

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Dance

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i dans

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Design

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i design

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Literary Composition

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Media

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i media

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Music

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i musik

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Neo Circus

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i nycirkus

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Opera

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i opera

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i scen och media

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Theatre

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i teater

Engelska

Degree of Bachelor of Science

Svenska

teknologie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science

Svenska

naturvetenskaplig kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science (se Degree of Bachelor of Arts)

Svenska

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Audiology

Svenska

audionomexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science

Svenska

biomedicinsk analytikerexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Business and Economics

Svenska

ekonomie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Dental Science

Svenska

odontologie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Dental Technology

Svenska

tandteknikerexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing

Svenska

röntgensjuksköterskeexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Dietetics

Svenska

dietistexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Engineering

Svenska

högskoleingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Fire Protection Engineering

Svenska

brandingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Forest Management

Svenska

skogsmästarexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Forestry

Svenska

skoglig kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management

Svenska

landskapsingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Marine Engineering

Svenska

sjöingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Medical Science

Svenska

medicine kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Military Studies

Svenska

officersexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Nautical Science

Svenska

sjökaptensexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Nursing

Svenska

sjuksköterskeexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy

Svenska

arbetsterapeutexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Optometry

Svenska

optikerexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Pharmaceutical Science

Svenska

farmacie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Pharmacy

Svenska

receptarieexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy

Svenska

fysioterapeutexamen
sjukgymnastexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Political Sciences

Svenska

politices kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics

Svenska

ortopedingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Social Work

Svenska

socionomexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Veterinary Medicine

Svenska

veterinärmedicine kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing

Svenska

djursjukskötarexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Social Science (se Degree of Bachelor of Arts)

Svenska

Engelska

Degree of Bachelor of Theology

Svenska

teologie kandidatexamen

Engelska

Degree of Doctor

Svenska

konstnärlig doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor
doctoral degree , doctorate , PhD

Svenska

doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Laws
Degree of Doctor of Legal Science

Svenska

juris doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Legal Science (se Degree of Doctor of Laws)

Svenska

Engelska

Degree of Doctor of Medical Science

Svenska

medicine doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy

Svenska

filosofie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Agricultural Science

Svenska

agronomie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Business and Economics

Svenska

ekonomie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Dental Science

Svenska

odontologie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Forestry

Svenska

skoglig doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Science

Svenska

farmacie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Political Sciences

Svenska

politices doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Science

Svenska

naturvetenskaplig doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Science

Svenska

teknologie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Theology

Svenska

teologie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Medicine

Svenska

veterinärmedicine doktorsexamen

Engelska

Degree of Licentiate

Svenska

konstnärlig licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate
Licentiate degree

Svenska

licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate in Agricultural Science

Svenska

agronomie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Arts
Degree of Licentiate of Science , Degree of Licentiate of Social Science

Svenska

filosofie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Dental Science

Svenska

odontologie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Laws (se Degree of Licentiate of Legal Science)

Svenska

Engelska

Degree of Licentiate of Legal Science
Degree of Licentiate of Laws

Svenska

juris licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Medical Science

Svenska

medicine licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Pharmaceutical Science

Svenska

farmacie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Political Sciences

Svenska

politices licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Science

Svenska

naturvetenskaplig licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Science

Svenska

teknologie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Science (se Degree of Licentiate of Arts)

Svenska

Engelska

Degree of Licentiate of Science in Business and Economics

Svenska

ekonomie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Science in Forestry

Svenska

skoglig licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Social Science (se Degree of Licentiate of Arts)

Svenska

Engelska

Degree of Licentiate of Theology

Svenska

teologie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Veterinary Medicine

Svenska

veterinärmedicine licentiatexamen

Engelska

Degree of Master (120 credits)
Degree of Master of Arts (120 credits) , Degree of Master of Science (120 credits) , Master’s degree (120 credits) , MA , MSc

Svenska

masterexamen

Engelska

Degree of Master (60 credits)
Degree of Master of Arts (60 credits) , Degree of Master of Science (60 credits) , Master’s degree (60 credits) , MA , MSc

Svenska

magisterexamen

Engelska

Degree of Master in Music (120 credits)

Svenska

konstnärlig masterexamen i musik

Engelska

Degree of Master in Music (60 credits)

Svenska

konstnärlig magisterexamen i musik

Engelska

Degree of Master in Political Science

Svenska

magisterexamen i statsvetenskap (60 credits)

Engelska

Degree of Master of Agricultural Science (120 credits)

Svenska

agronomie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Agricultural Science (60 credits)

Svenska

agronomie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Architecture

Svenska

arkitektexamen

Engelska

Degree of Master of Arts (120 credits) (se Degree of Master (120 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Arts (120 credits)
Degree of Master of Science (120 credits)

Svenska

filosofie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Arts (60 credits)
Degree of Master of Science (60 credits)

Svenska

filosofie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Arts (60 credits) (se Degree of Master (60 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1–3

Svenska

grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3

Engelska

Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4–6

Svenska

grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6

Engelska

Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education

Svenska

ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Engelska

Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education

Svenska

ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits)
Master’s degree (120 credits) , MFA

Svenska

konstnärlig masterexamen

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits)

Svenska

konstnärlig masterexamen i fri konst

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig masterexamen i konsthantverk

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Dance

Svenska

konstnärlig masterexamen i dans

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Design

Svenska

konstnärlig masterexamen i design

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Literary Composition

Svenska

konstnärlig masterexamen i litterär gestaltning

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Media

Svenska

konstnärlig masterexamen i media

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Neo Circus

Svenska

konstnärlig masterexamen i nycirkus

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Opera

Svenska

konstnärlig masterexamen i opera

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig masterexamen i scen och media

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Theatre

Svenska

konstnärlig masterexamen i teater

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits)
Master’s degree (60 credits) , MFA

Svenska

konstnärlig magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits)

Svenska

konstnärlig magisterexamen i fri konst

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig magisterexamen i konsthantverk

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Dance

Svenska

konstnärlig magisterexamen i dans

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Design

Svenska

konstnärlig magisterexamen i design

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Literary Composition

Svenska

konstnärlig magisterexamen i litterär gestaltning

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Media

Svenska

konstnärlig magisterexamen i media

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Neo Circus

Svenska

konstnärlig magisterexamen i nycirkus

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Opera

Svenska

konstnärlig magisterexamen i opera

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig magisterexamen i scen och media

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Theatre

Svenska

konstnärlig magisterexamen i teater

Engelska

Degree of Master of Laws
LLM

Svenska

juristexamen

Engelska

Degree of Master of Laws (120 credits) (se Degree of Master of Legal Science (120 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Laws (60 credits) (se Degree of Master of Legal Science (60 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Legal Science (120 credits)
Degree of Master of Laws (120 credits)

Svenska

juris masterexamen

Engelska

Degree of Master of Legal Science (60 credits)
Degree of Master of Laws (60 credits)

Svenska

juris magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Medical Science (120 credits)

Svenska

medicine masterexamen

Engelska

Degree of Master of Medical Science (60 credits)

Svenska

medicine magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Political Science (120 credits)

Svenska

politices masterexamen

Engelska

Degree of Master of Political Science (60 credits)

Svenska

politices magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (120 credits)

Svenska

naturvetenskaplig masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (120 credits)

Svenska

teknologie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (120 credits) (se Degree of Master (120 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Science (120 credits) (se Degree of Master of Arts (120 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Science (60 credits)

Svenska

naturvetenskaplig magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (60 credits)

Svenska

teknologie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (60 credits) (se Degree of Master (60 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Science (60 credits) (se Degree of Master of Arts (60 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Science in Agriculture

Svenska

agronomexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Business and Economics

Svenska

civilekonomexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits)

Svenska

ekonomie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Business and Economics (60 credits)

Svenska

ekonomie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Dental Science (60 credits)

Svenska

odontologie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Dental Science(120 credits)

Svenska

odontologie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Dental Surgery

Svenska

tandläkarexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Engineering

Svenska

civilingenjörsexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Forestry

Svenska

jägmästarexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Forestry (120 credits)

Svenska

skoglig masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Forestry (60 credits)

Svenska

skoglig magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Horticulture

Svenska

hortonomexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Landscape Architecture

Svenska

landskapsarkitektexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Medical Physics

Svenska

sjukhusfysikerexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Medicine
University Medical Degree , Doctor of Medicine (MD)

Svenska

läkarexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (120 credits)

Svenska

farmacie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (60 credits)

Svenska

farmacie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Pharmacy

Svenska

apotekarexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Psychology

Svenska

psykologexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology

Svenska

logopedexamen

Engelska

Degree of Master of Science in War Studies (60 credits)

Svenska

magisterexamen i krigsvetenskap

Engelska

Degree of Master of Science in Veterinary Medicine

Svenska

veterinärexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (120 credits)

Svenska

veterinärmedicine masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (60 credits)

Svenska

veterinärmedicine magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Theology (120 credits)

Svenska

teologie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Theology (60 credits)

Svenska

teologie magisterexamen

Engelska

degree programme

Svenska

utbildningsprogram
program

Engelska

degree programme student

Svenska

programstudent

Engelska

degree project
independent project

Svenska

examensarbete
självständigt arbete

Engelska

degree requirements (se qualification requirements)

Svenska

Engelska

degree specialisation

Svenska

inriktning på examen

Engelska

degree-awarding powers
entitlement to award a qualification

Svenska

examenstillstånd

Engelska

delegation of authority
delegation of powers

Svenska

delegationsordning

Engelska

delegation of powers (se delegation of authority)

Svenska

Engelska

dental hygienist

Svenska

tandhygienist

Engelska

dental practitioner

Svenska

tandläkare

Engelska

dentistry (se odontology)

Svenska

Engelska

department
school

Svenska

institution

Engelska

department board

Svenska

institutionsstyrelse

Engelska

departmental chair (se head of department)

Svenska

Engelska

departmental duties

Svenska

institutionstjänstgöring

Engelska

departmental secretary

Svenska

institutionssekreterare

Engelska

deputy dean (se pro dean)

Svenska

Engelska

deputy dean (se vice dean)

Svenska

Engelska

deputy head of department
assistant head of department

Svenska

proprefekt
ställföreträdande prefekt

Engelska

deputy head of department
assistant head of department

Svenska

biträdande prefekt

Engelska

deputy vice-chancellor
vice president (amerikansk)

Svenska

vicerektor

Engelska

deputy vice-chancellor (se pro-vice-chancellor)

Svenska

Engelska

dermatology and venereal diseases

Svenska

dermatologi och venerologi

Engelska

design

Svenska

design

Engelska

developmental biology

Svenska

utvecklingsbiologi

Engelska

diagnostic biotechnology

Svenska

diagnostisk bioteknologi

Engelska

diagnostic test

Svenska

diagnostiskt prov

Engelska

didactics

Svenska

didaktik

Engelska

dietician

Svenska

dietist

Engelska

diploma
certificate

Svenska

diplom

Engelska

diploma (se degree certificate)

Svenska

Engelska

diploma (se qualification)

Svenska

Engelska

diploma awarded (se qualification awarded)

Svenska

Engelska

diploma mill

Svenska

bluffuniversitet

Engelska

Diploma of Education in Aviation

Svenska

flyglärarexamen

Engelska

diploma requirements (se qualification requirements)

Svenska

Engelska

diploma supplement

Svenska

bilaga till examensbevis

Engelska

direct government funding

Svenska

anslag

Engelska

direct government funding

Svenska

direkta statsanslag

Engelska

direct government funding

Svenska

anslagsfinansiering

Engelska

direct government funding

Svenska

statsanslag

Engelska

direct government funding for research

Svenska

forskningsanslag

Engelska

direct government funding for research and third-cycle programmes

Svenska

fakultetsanslag

Engelska

directive (se regulation)

Svenska

Engelska

director
supervisor

Svenska

föreståndare

Engelska

director of studies

Svenska

studierektor

Engelska

disciplinary board

Svenska

disciplinnämnd

Engelska

disciplinary case

Svenska

disciplinärende

Engelska

disciplinary domain

Svenska

utbildningsområde

Engelska

disciplinary foundation

Svenska

vetenskaplig grund

Engelska

disciplinary measure

Svenska

disciplinär åtgärd
disciplinåtgärd

Engelska

disciplinary provision (se disciplinary regulation)

Svenska

Engelska

disciplinary regulation
disciplinary provision

Svenska

disciplinbestämmelse
disciplinregel

Engelska

disciplinary research domain

Svenska

vetenskapsområde

Engelska

discipline

Svenska

vetenskapsfält

Engelska

discipline

Svenska

disciplin

Engelska

discontinue (se interrupt)

Svenska

Engelska

discontinue a course or a study programme

Svenska

avveckla utbildning

Engelska

discrete mathematics

Svenska

diskret matematik

Engelska

dismiss
reject

Svenska

avvisa

Engelska

dissemination of research results

Svenska

forskningsinformation

Engelska

dissertation (se thesis)

Svenska

Engelska

dissertation defence (se defence of doctoral thesis)

Svenska

Engelska

distance education

Svenska

distansutbildning

Engelska

distance learning course

Svenska

distanskurs

Engelska

distance student

Svenska

distansstudent

Engelska

distance teaching
remote teaching

Svenska

distansundervisning

Engelska

distinguished university teacher
excellent teaching practitioner

Svenska

excellent lärare

Engelska

distribution platform

Svenska

distributionsform

Engelska

do a placement (se be on a placement)

Svenska

Engelska

do an internship (se be on a placement)

Svenska

Engelska

docent
reader , associate professor (amerikansk)

Svenska

docent

Engelska

docent certificate

Svenska

docentbevis
docentintyg

Engelska

doctor

Svenska

doktor

Engelska

doctor of medicine

Svenska

läkare

Engelska

Doctor of Medicine (MD) (se Degree of Master of Science in Medicine)

Svenska

Engelska

doctoral award ceremony
doctoral degree ceremony , doctoral degree conferment ceremony

Svenska

doktorspromotion
promotion , promovering

Engelska

doctoral cap

Svenska

doktorshatt

Engelska

doctoral course (se third-cycle course)

Svenska

Engelska

doctoral degree (se Degree of Doctor)

Svenska

Engelska

doctoral degree ceremony (se doctoral award ceremony)

Svenska

Engelska

doctoral degree conferment ceremony (se doctoral award ceremony)

Svenska

Engelska

doctoral dissertation (se doctoral thesis)

Svenska

Engelska

doctoral grant

Svenska

utbildningsbidrag

Engelska

doctoral programmes board (se research programmes board)

Svenska

Engelska

doctoral ring

Svenska

doktorsring

Engelska

doctoral student
third-cycle student , research student , PhD student

Svenska

doktorand
forskarstudent , forskarstuderande

Engelska

doctoral student representative

Svenska

doktorandombudsman
doktorandombud

Engelska

doctoral studentship
PhD studentship

Svenska

doktorandanställning

Engelska

doctoral studies

Svenska

forskarstudier
doktorandstudier

Engelska

doctoral supervisor
research supervisor

Svenska

forskarhandledare

Engelska

doctoral thesis
doctoral dissertation

Svenska

doktorsavhandling

Engelska

doctorate (se Degree of Doctor)

Svenska

Engelska

domestic science and dietetics (se home economics and nutrition)

Svenska

Engelska

donor
benefactor

Svenska

donator

Engelska

double degree

Svenska

dubbel examen

Engelska

driving instructor

Svenska

trafiklärare

Engelska

drop-out

Svenska

avhoppare
Till toppen av sidan