Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

87 träffar

F

Engelska

fabricated data

Svenska

fabrikation

Engelska

face-to-face teaching (se on-campus teaching)

Svenska

Engelska

faculty
school

Svenska

fakultet

Engelska

faculty (se faculty meeting)

Svenska

Engelska

faculty board

Svenska

fakultetsnämnd

Engelska

faculty meeting
faculty

Svenska

kollegium

Engelska

faculty of arts (se faculty of humanities)

Svenska

Engelska

faculty of arts (se faculty of humanities)

Svenska

Engelska

faculty of engineering
faculty of technology

Svenska

teknisk fakultet

Engelska

faculty of fine, applied and performing arts

Svenska

konstnärlig fakultet

Engelska

faculty of humanities
faculty of arts

Svenska

filosofisk fakultet

Engelska

faculty of humanities
faculty of arts

Svenska

humanistisk fakultet

Engelska

faculty of natural sciences

Svenska

naturvetenskaplig fakultet

Engelska

faculty of social sciences

Svenska

samhällsvetenskaplig fakultet

Engelska

faculty of technology (se faculty of engineering)

Svenska

Engelska

faculty office

Svenska

fakultetskansli

Engelska

faculty programme director

Svenska

utbildningsledare

Engelska

fail

Svenska

underkänna

Engelska

failed

Svenska

underkänd

Engelska

fall semester (se autumn semester)

Svenska

Engelska

fee revenues

Svenska

avgiftsintäkter

Engelska

fee-paying student

Svenska

betalande student
betalstudent

Engelska

field of application

Svenska

forskningsämnesgrupp

Engelska

field of research and development

Svenska

forskningsämnesområde

Engelska

field studies

Svenska

fältstudier

Engelska

field-specific entry requirements

Svenska

områdesbehörighet

Engelska

field-specific weighted course

Svenska

områdeskurs

Engelska

final examination

Svenska

sluttentamen

Engelska

final review

Svenska

slutseminarium
slutgenomgång

Engelska

final school grades

Svenska

gymnasiebetyg
betyg i gymnasieskolan

Engelska

final school grades

Svenska

slutbetyg

Engelska

first choice applicant

Svenska

förstahandssökande

Engelska

first cycle

Svenska

grundnivå

Engelska

first registration

Svenska

förstagångsregistrering

Engelska

first-cycle applied technology programme

Svenska

yrkesteknisk högskoleutbildning
yrkesteknisk utbildning , YTH

Engelska

first-cycle courses and study programmes

Svenska

högskoleutbildning på grundnivå

Engelska

first-cycle programme (se Bachelor’s programme)

Svenska

Engelska

first-cycle qualification

Svenska

examen på grundnivå

Engelska

fish and aquacultural science

Svenska

fisk- och akvakulturforskning

Engelska

fish and wildlife management

Svenska

vilt- och fiskeförvaltning

Engelska

fixed direct government funding for research

Svenska

fasta forskningsresurser

Engelska

fixed-term employment

Svenska

tidsbegränsad anställning

Engelska

flexible learning

Svenska

flexibel utbildning

Engelska

fluid mechanics and acoustics

Svenska

strömningsmekanik och akustik

Engelska

folk high school
independent adult education college

Svenska

folkhögskola

Engelska

folk high school teacher

Svenska

folkhögskollärare

Engelska

follow up
monitoring

Svenska

uppföljning

Engelska

follow-up system
monitoring system

Svenska

uppföljningssystem

Engelska

food engineering

Svenska

livsmedelsteknik

Engelska

food science

Svenska

livsmedelsvetenskap

Engelska

forensic science

Svenska

rättsmedicin

Engelska

forest science

Svenska

skogsvetenskap

Engelska

forestry and agricultural sciences

Svenska

skogs- och jordbruksvetenskap

Engelska

form of education (se type of education)

Svenska

Engelska

formal education

Svenska

formell utbildning

Engelska

formal entry requirements

Svenska

formell behörighet

Engelska

formative evaluation

Svenska

formativ utvärdering
fortlöpande utvärdering

Engelska

foundation

Svenska

stiftelse

Engelska

Foundation degree (120 credits) (se Higher Education Diploma)

Svenska

Engelska

Foundation degree (120 credits) (se Higher Education Diploma)

Svenska

Engelska

foundation year programme

Svenska

basårsutbildning

Engelska

framework agreement
general agreement

Svenska

ramavtal

Engelska

framework funding

Svenska

ramanslag

Engelska

free mover (se non-exchange student)

Svenska

Engelska

free tuition

Svenska

avgiftsfri undervisning

Engelska

freestanding course

Svenska

fristående kurs

Engelska

freshman (se HE entrant)

Svenska

Engelska

FTE
full-time equivalent

Svenska

helårsstudent

Engelska

full professor (se professor)

Svenska

Engelska

full-time employee (se employed fulltime)

Svenska

Engelska

full-time employment

Svenska

heltidsanställning

Engelska

full-time equivalent (se FTE)

Svenska

Engelska

full-time studies

Svenska

heltidsstudier

Engelska

full-time teaching equivalent

Svenska

undervisningsårsverke

Engelska

fully financed
fully funded

Svenska

full kostnadstäckning

Engelska

fully funded (se fully financed)

Svenska

Engelska

funding agreement targets

Svenska

utbildningsuppdrag

Engelska

funding authority

Svenska

bidragsbeviljande myndighet

Engelska

funding cap

Svenska

takbelopp

Engelska

funding for dental training and research

Svenska

TUA-ersättning
Tandläkarutbildningsanslag , TUA

Engelska

funding for medical training and research

Svenska

ALF-ersättning
Anslag för läkarutbildning och forskning , ALF

Engelska

funding plan for third-cycle programmes

Svenska

finansieringsplan för studiefinansiering inom högskoleutbildning på forskarnivå

Engelska

funding system
resource allocation system

Svenska

resurstilldelningssystem

Engelska

funding target agreements (se public service agreements)

Svenska

Engelska

further qualified
with further qualifications

Svenska

vidareutbildad

Engelska

further qualified
with further qualifications

Svenska

fortbildad

Engelska

fusion, plasma and space physics

Svenska

fusion, plasma och rymdfysik
Till toppen av sidan