Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

94 träffar

M

Engelska

MA (se Degree of Master (120 credits))

Svenska

Engelska

MA (se Degree of Master (60 credits))

Svenska

Engelska

main field of study

Svenska

huvudområde
huvudsakligt område

Engelska

main subject
major subject

Svenska

huvudämne

Engelska

major subject (se main subject)

Svenska

Engelska

make-up assignment

Svenska

restuppgift

Engelska

management by objectives

Svenska

målstyrning

Engelska

management by objectives and results (se result-oriented management)

Svenska

Engelska

mandatory course (se compulsory course)

Svenska

Engelska

manufacturing, surface and joining technology

Svenska

bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Engelska

marine engineering

Svenska

marin teknik

Engelska

massive open online course (se MOOC)

Svenska

Engelska

Master in Education in Music

Svenska

musiklärarexamen

Engelska

Master of …. with specialisation in…./with a major in…./in…

Svenska

magisterexamen med ämnesdjup

Engelska

Master of Arts in Education
Master of Science in Education , Master’s degree (240/270/300/330 credits) , MEd

Svenska

lärarexamen på avancerad nivå

Engelska

Master of Education for the Upper Secondary School.

Svenska

gymnasielärarexamen

Engelska

Master of Fine Arts in Church Music

Svenska

organistexamen

Engelska

Master of Science in Education (se Master of Arts in Education)

Svenska

Engelska

Master of….

Svenska

magisterexamen med ämnesbredd

Engelska

Master’s (120 credits) dissertation
Master’s (120 credits) thesis

Svenska

masteruppsats

Engelska

Master’s (120 credits) programme

Svenska

masterprogram

Engelska

Master’s (120 credits) thesis (se Master’s (120 credits) dissertation)

Svenska

Engelska

Master’s (60 credits) dissertation
Master’s (60 credits) thesis

Svenska

magisteruppsats

Engelska

Master’s (60 credits) programme

Svenska

magisterprogram

Engelska

Master’s (60 credits) thesis (se Master’s (60 credits) dissertation)

Svenska

Engelska

Master’s degree (120 credits) (se Degree of Master (120 credits))

Svenska

Engelska

Master’s degree (120 credits) (se Degree of Master of Fine Arts (120 credits))

Svenska

Engelska

Master’s degree (240/270/300/330 credits) (se Master of Arts in Education)

Svenska

Engelska

Master’s degree (60 credits) (se Degree of Master (60 credits))

Svenska

Engelska

Master’s degree (60 credits) (se Degree of Master of Fine Arts (60 credits))

Svenska

Engelska

materials chemistry

Svenska

materialkemi

Engelska

materials engineering

Svenska

materialteknik

Engelska

materials science

Svenska

teknisk materialvetenskap

Engelska

mathematical analysis

Svenska

matematisk analys

Engelska

mathematics

Svenska

matematik

Engelska

maximum permitted period of study

Svenska

bruttostudietid

Engelska

means tested

Svenska

inkomstprövad

Engelska

means-tested supplement

Svenska

inkomstprövat tillägg

Engelska

mechanical engineering

Svenska

maskinteknik

Engelska

MEd (se Master of Arts in Education)

Svenska

Engelska

media and communication technology

Svenska

medieteknik

Engelska

media and communications

Svenska

medie- och kommunikationsvetenskap

Engelska

media engineering

Svenska

mediateknik

Engelska

media studies

Svenska

medievetenskap

Engelska

medical and health sciences

Svenska

medicin och hälsovetenskap

Engelska

medical bioscience

Svenska

medicinsk biovetenskap

Engelska

medical biotechnology

Svenska

medicinsk bioteknologi

Engelska

medical biotechnology

Svenska

medicinsk bioteknik

Engelska

medical engineering

Svenska

medicinteknik

Engelska

medical equipment engineering

Svenska

medicinsk apparatteknik

Engelska

medical ergonomics

Svenska

medicinsk ergonomi

Engelska

medical ethics

Svenska

medicinsk etik

Engelska

medical genetics

Svenska

medicinsk genetik

Engelska

medical image processing

Svenska

medicinsk bildbehandling

Engelska

medical laboratory and measurements technologies

Svenska

medicinsk laboratorie- och mätteknik

Engelska

medical materials

Svenska

medicinsk material- och protesteknik

Engelska

medical physicist

Svenska

sjukhusfysiker

Engelska

medicinal chemistry

Svenska

läkemedelskemi

Engelska

medicine

Svenska

medicin

Engelska

medium of instruction (se language of instruction)

Svenska

Engelska

mentor

Svenska

mentor

Engelska

merit rating
grade tariff

Svenska

meritvärde

Engelska

metallurgy and metallic materials

Svenska

metallurgi och metalliska material

Engelska

meteorology and atmospheric sciences

Svenska

meteorologi och atmosfärforskning

Engelska

methodology course

Svenska

metodikkurs

Engelska

MFA (se Degree of Master of Fine Arts (120 credits))

Svenska

Engelska

MFA (se Degree of Master of Fine Arts (60 credits))

Svenska

Engelska

microbiology

Svenska

mikrobiologi

Engelska

microbiology in the medical area

Svenska

mikrobiologi inom det medicinska området

Engelska

micro-credentials

Svenska

mikromeriter

Engelska

mid-way review

Svenska

halvtidskontroll
halvtidsseminarium , mittgenomgång

Engelska

midwife

Svenska

barnmorska

Engelska

mineral and mine engineering

Svenska

mineral- och gruvteknik

Engelska

minimum requirement

Svenska

minimikrav

Engelska

mobility

Svenska

rörlighet
mobilitet

Engelska

mobility grant
exchange scholarship

Svenska

utbytesstipendium

Engelska

mock exam
practice examination

Svenska

övningsskrivning

Engelska

mode of assessment
examination format

Svenska

examinationsform

Engelska

moderated off-campus examination
invigilated off-campus examination , proctored off-campus examination (amerikansk)

Svenska

tentamen på annan ort

Engelska

modern languages

Svenska

moderna språk

Engelska

module

Svenska

delkurs

Engelska

monitoring (se follow up)

Svenska

Engelska

monitoring of courses and programmes

Svenska

utbildningsbevakning

Engelska

monitoring system (se follow-up system)

Svenska

Engelska

monograph

Svenska

monografi

Engelska

MOOC
massive open online course

Svenska

mooc-kurs
mooc , öppen webbkurs

Engelska

morphology

Svenska

morfologi

Engelska

MSc (se Degree of Master (120 credits))

Svenska

Engelska

MSc (se Degree of Master (60 credits))

Svenska

Engelska

multidisciplinarity

Svenska

mångvetenskap
flervetenskap

Engelska

multidisciplinary

Svenska

mångvetenskaplig
flervetenskaplig

Engelska

music

Svenska

musik

Engelska

musicology

Svenska

musikvetenskap

Engelska

mutual academic recognition

Svenska

ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning
Till toppen av sidan