Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

O (41 termer)

Svenska Engelska
obehörig unqualified
obligatorisk kurs compulsory course
mandatory course obligatory course
oceanografi, hydrologi och vattenresurser oceanography, hydrology and water resources
odontologi odontology
dentistry
odontologie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Dental Science
odontologie högskoleexamen Higher Education Diploma in Dental Science
odontologie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Dental Science
odontologie licentiatexamen Degree of Licentiate of Dental Science
odontologie magisterexamen Degree of Master of Science in Dental Science (60 credits)
odontologie masterexamen Degree of Master of Science in Dental Science(120 credits)
offentlig handling public document
offentlighetsprincipen the principle of public access to official documents
offentligt försvar public defence
officersexamen Degree of Bachelor of Science in Military Studies
oftalmologi ophthalmology
ompröva ett beslut review a decision
omprövning review
reassessment
omregistrering re-registration
område
områdesbehörighet field-specific entry requirements
områdeskurs field-specific weighted course
omtentamen resit
omvårdnad nursing
online examination (se digital tentamen)
onlinetentamen (se digital tentamen)
oorganisk kemi inorganic chemistry
opponent external reviewer
opponera
opponera på
publicly discuss and examine
serve as faculty examiner serve as student reviewer
opponering (se opposition)
opposition public discussion and examination
public examination
optiker optician
optikerexamen Degree of Bachelor of Science in Optometry
ordinarie anställning employed until further notice
tenured post /US/
organisk kemi organic chemistry
organistexamen Master of Fine Arts in Church Music
ortopedi orthopaedics
ortopedingenjör orthopaedic engineer
ortopedingenjörsexamen Degree of Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics
otillåtet hjälpmedel unauthorised aids
otillåtet samarbete unauthorised collaboration
oto-rino-laryngologi otorhinolaryngology
Till toppen av sidan