Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

42 träffar

O

Svenska

obehörig

Engelska

unqualified

Svenska

obligatorisk kurs

Engelska

compulsory course
mandatory course , obligatory course

Svenska

oceanografi, hydrologi och vattenresurser

Engelska

oceanography, hydrology and water resources

Svenska

odontologi

Engelska

odontology
dentistry

Svenska

odontologie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Dental Science

Svenska

odontologie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Dental Science

Svenska

odontologie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Dental Science

Svenska

odontologie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Dental Science

Svenska

odontologie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Dental Science (60 credits)

Svenska

odontologie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Dental Science(120 credits)

Svenska

offentlig handling

Engelska

public document

Svenska

offentlighetsprincipen

Engelska

the principle of public access to official documents

Svenska

offentligt försvar

Engelska

public defence

Svenska

officersexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Military Studies

Svenska

oftalmologi

Engelska

ophthalmology

Svenska

ompröva ett beslut

Engelska

review a decision

Svenska

omprövning

Engelska

review
reassessment

Svenska

omregistrering

Engelska

re-registration

Svenska

område

Engelska

Svenska

områdesbehörighet

Engelska

field-specific entry requirements

Svenska

områdeskurs

Engelska

field-specific weighted course

Svenska

omtentamen

Engelska

resit

Svenska

omvårdnad

Engelska

nursing

Svenska

online examination (se digital tentamen)

Engelska

Svenska

onlinetentamen (se digital tentamen)

Engelska

Svenska

oorganisk kemi

Engelska

inorganic chemistry

Svenska

opponent

Engelska

external reviewer

Svenska

opponera
opponera på

Engelska

publicly discuss and examine
serve as faculty examiner , serve as student reviewer

Svenska

opponera på (se opponera)

Engelska

Svenska

opponering (se opposition)

Engelska

Svenska

opposition

Engelska

public discussion and examination
public examination

Svenska

optiker

Engelska

optician

Svenska

optikerexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Optometry

Svenska

ordinarie anställning

Engelska

employed until further notice
tenured post (amerikansk)

Svenska

organisk kemi

Engelska

organic chemistry

Svenska

organistexamen

Engelska

Master of Fine Arts in Church Music

Svenska

ortopedi

Engelska

orthopaedics

Svenska

ortopedingenjör

Engelska

orthopaedic engineer

Svenska

ortopedingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics

Svenska

otillåtet hjälpmedel

Engelska

unauthorised aids

Svenska

otillåtet samarbete

Engelska

unauthorised collaboration

Svenska

oto-rino-laryngologi

Engelska

otorhinolaryngology
Till toppen av sidan