Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

R (43 termer)

Svenska Engelska
radiologi och bildbehandling radiology, nuclear medicine and medical imaging
ramanslag framework funding
ramavtal framework agreement
general agreement
rambudget overall budget
receptarie prescriptionist
receptarieexamen Degree of Bachelor of Science in Pharmacy
recognition of prior learning (se validering av reell kompetens)
reell kompetens prior learning
referensram för examina qualifications framework
registrera register
registrering registration
registreringsintyg certificate of registration
reglerat yrke regulated profession
regleringsbrev public service agreements
funding target agreements
reglerteknik control engineering
rekrytering recruitment
rekryteringsmål recruitment target
rektor vice-chancellor /GB/
President /US/
rektorsinstallation inauguration of the vice-chancellor /GB/
presidential inauguration /US/
rektorsråd adviser to the vice-chancellor /GB/
adviser to the president /US/
rektorsämbetet the office of vice-chancellor /GB/
President’s office /US/
relativt betyg relative grade
religionshistoria history of religions
religionsvetenskap religious studies
reproduktionsmedicin och gynekologi obstetrics, gynaecology and reproductive medicine
reserv applicant on waiting list
reservantagning admission from waiting list
reservplacerad placed on a waiting list
reservplats waiting list number
respondent author of the thesis
author of the dissertation
restuppgift make-up assignment
resultatintyg transcript of records
certificate of results
resurstilldelningssystem funding system
resource allocation system
retention (se kvarvaro)
reumatologi och inflammation rheumatology and autoimmunity
riktad grundforskning strategic basic research
robotteknik och automation robotics
rymd- och flygteknik aerospace engineering
rättsmedicin forensic science
rättsvetenskap jurisprudence
law
röntgensjuksköterska radiographer
röntgensjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing
rörlighet
mobilitet
mobility
Till toppen av sidan