Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

47 träffar

R

Svenska

radiologi och bildbehandling

Engelska

radiology, nuclear medicine and medical imaging

Svenska

ramanslag

Engelska

framework funding

Svenska

ramavtal

Engelska

framework agreement
general agreement

Svenska

rambudget

Engelska

overall budget

Svenska

reading list (se kurslitteratur)

Engelska

Svenska

receptarie

Engelska

prescriptionist

Svenska

receptarieexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Pharmacy

Svenska

recognition of prior learning (se validering av reell kompetens)

Engelska

Svenska

reell kompetens

Engelska

prior learning

Svenska

referensram för examina

Engelska

qualifications framework

Svenska

registrera

Engelska

register

Svenska

registrering

Engelska

registration

Svenska

registreringsintyg

Engelska

certificate of registration

Svenska

reglerat yrke

Engelska

regulated profession

Svenska

regleringsbrev

Engelska

public service agreements
funding target agreements

Svenska

reglerteknik

Engelska

control engineering

Svenska

rekrytering

Engelska

recruitment

Svenska

rekryteringsmål

Engelska

recruitment target

Svenska

rektor

Engelska

vice-chancellor
President (amerikansk)

Svenska

rektorsinstallation

Engelska

inauguration of the vice-chancellor
presidential inauguration (amerikansk)

Svenska

rektorsråd

Engelska

adviser to the vice-chancellor
adviser to the president (amerikansk)

Svenska

rektorsämbetet

Engelska

the office of vice-chancellor
President’s office (amerikansk)

Svenska

relativt betyg

Engelska

relative grade

Svenska

religionshistoria

Engelska

history of religions

Svenska

religionsvetenskap

Engelska

religious studies

Svenska

reproduktionsmedicin och gynekologi

Engelska

obstetrics, gynaecology and reproductive medicine

Svenska

reserv

Engelska

applicant on waiting list

Svenska

reservantagning

Engelska

admission from waiting list

Svenska

reservplacerad

Engelska

placed on a waiting list

Svenska

reservplats

Engelska

waiting list number

Svenska

respondent

Engelska

author of the thesis
author of the dissertation

Svenska

rest

Engelska

not completed course component

Svenska

resttentamen (se rest)

Engelska

Svenska

restuppgift

Engelska

make-up assignment

Svenska

resultatintyg

Engelska

transcript of records
certificate of results

Svenska

resurstilldelningssystem

Engelska

funding system
resource allocation system

Svenska

retake (se omtentamen)

Engelska

Svenska

retention (se kvarvaro)

Engelska

Svenska

reumatologi och inflammation

Engelska

rheumatology and autoimmunity

Svenska

riktad grundforskning

Engelska

strategic basic research

Svenska

robotteknik och automation

Engelska

robotics

Svenska

rymd- och flygteknik

Engelska

aerospace engineering

Svenska

rättsmedicin

Engelska

forensic science

Svenska

rättsvetenskap

Engelska

jurisprudence
law

Svenska

röntgensjuksköterska

Engelska

radiographer

Svenska

röntgensjuksköterskeexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing

Svenska

rörlighet
mobilitet

Engelska

mobility
Till toppen av sidan