Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

UHR har yttrat sig över Justitiedepartementets Remiss av "Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap", SOU 2021:2.

Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap föreslår i sitt delbetänkande att det ska införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att få svenskt medborgarskap. De som vill ansöka om medborgarskap ska bland annat kunna visa sina kunskaper genom att få godkänt på ett särskilt medborgarskapsprov.

Utredningen föreslår att UHR får det övergripande ansvaret för provet och även för att besluta om resultaten. Det är förslag som UHR avstyrker. Den främsta anledningen är att medborgarskapsprovet inte ligger i linje med UHR:s uppdrag och kompetensområde. UHR anser inte heller att provet bör skiljas från frågor om medborgarskap.

Förslaget att ge UHR ansvar för medborgarskapsprovet kopplas till att myndigheten idag har ansvar för högskoleprovet. UHR konstaterar att myndigheten, genom bland annat högskoleprovet, har erfarenhet av prov som skrivs av många personer. Men också att högskoleprovet mäter helt andra kompetenser än vad medborgarskapsprovet är tänkt att göra och att det handlar om olika slags prov. Högskoleprovet fungerar som urvalsinstrument för högre utbildning, medan medborgarskapsprovet är ett kunskapsprov.

Vidare ska medborgarskapsprovet vara digitalt och innehålla muntliga delar. UHR har ingen erfarenhet av digitala prov och begränsad erfarenhet av muntliga prov. Högskoleprovet är exempelvis analogt och innehåller inga muntliga provuppgifter.

Läs hela UHR:s yttrande över betänkandet "Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap", SOU 2021:2 (pdf)

Senast uppdaterad: 5 januari 2022