Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

63 träffar

G

Engelska

gastroenterology and hepatology

Svenska

gastroenterologi

Engelska

gender equality

Svenska

jämställdhet

Engelska

gender studies

Svenska

genusstudier

Engelska

gender studies

Svenska

genusvetenskap

Engelska

general agreement (se framework agreement)

Svenska

Engelska

general course (se survey course)

Svenska

Engelska

general education studies

Svenska

allmänt utbildningsområde
AUO

Engelska

general education studies (se core education subjects)

Svenska

Engelska

general entry requirements

Svenska

grundläggande behörighet

Engelska

general entry requirements

Svenska

grundläggande behörighetskrav

Engelska

general language studies and linguistics

Svenska

jämförande språkvetenskap och lingvistik

Engelska

general literary studies

Svenska

litteraturvetenskap

Engelska

general medicine

Svenska

allmän medicin

Engelska

general qualification

Svenska

generell examen

Engelska

general syllabus for third-cycle programmes

Svenska

allmän studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå

Engelska

genetics

Svenska

genetik

Engelska

genetics and breeding in agricultural sciences

Svenska

genetik och förädling inom lantbruksvetenskap

Engelska

geochemistry

Svenska

geokemi

Engelska

geology

Svenska

geologi

Engelska

geometry

Svenska

geometri

Engelska

geophysical engineering

Svenska

geofysisk teknik

Engelska

geophysics

Svenska

geofysik

Engelska

geosciences, multidisciplinary

Svenska

multidisciplinär geovetenskap

Engelska

geotechnical engineering

Svenska

geoteknik

Engelska

geriatrics

Svenska

geriatrik

Engelska

gerontology, specialising in medical and health sciences

Svenska

gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Engelska

globalisation studies

Svenska

globaliseringsstudier

Engelska

goal attainment

Svenska

måluppfyllelse

Engelska

good research practice

Svenska

god forskningssed

Engelska

government CPD initiative for teachers

Svenska

Lärarlyftet

Engelska

government funded higher education

Svenska

statlig högskoleutbildning

Engelska

government research funding body
research council

Svenska

forskningsråd

Engelska

grade

Svenska

betygsätta
sätta betyg

Engelska

grade
grade within a grading system

Svenska

betygsgrad
betygssteg

Engelska

grade

Svenska

betyg

Engelska

grade average

Svenska

jämförelsetal

Engelska

grade average (se grade point average)

Svenska

Engelska

grade point average
grade average

Svenska

betygsmedelvärde

Engelska

grade tariff (se merit rating)

Svenska

Engelska

grade within a grading system (se grade)

Svenska

Engelska

grades awarded (se credits awarded)

Svenska

Engelska

grading committee (se examining committee)

Svenska

Engelska

grading criteria

Svenska

betygskriterier

Engelska

grading scale

Svenska

betygsskala

Engelska

grading system

Svenska

betygssystem

Engelska

graduate

Svenska

avlägga examen

Engelska

graduate
college graduate (amerikansk)

Svenska

examinerad
högskoleexaminerad

Engelska

graduate (se university graduate)

Svenska

Engelska

graduate school

Svenska

forskarskola

Engelska

graduation exhibition

Svenska

examensutställning

Engelska

graduation rate

Svenska

examensfrekvens

Engelska

grant (se scholarship)

Svenska

Engelska

group room

Svenska

grupprum

Engelska

group study

Svenska

gruppstudier

Engelska

group work

Svenska

gruppövning

Engelska

guaranteed admission
guaranteed place

Svenska

platsgaranti

Engelska

guaranteed place (se guaranteed admission)

Svenska

Engelska

guest lecture

Svenska

gästföreläsning

Engelska

guest lecturer (se visiting lecturer)

Svenska

Engelska

guest professor (se visiting professor)

Svenska

Engelska

guest senior lecturer (se visiting senior lecturer)

Svenska

Engelska

guest teacher (se visiting lecturer)

Svenska

Engelska

guidance counsellor
career guidance counsellor

Svenska

studie- och yrkesvägledare
Till toppen av sidan