Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

84 träffar

D

Svenska

data- och informationsvetenskap
datateknik

Engelska

computer and information science

Svenska

datalogi (se datavetenskap)

Engelska

Svenska

datasal

Engelska

computer room
ICT-suite

Svenska

datateknik (se data- och informationsvetenskap)

Engelska

Svenska

datavetenskap
datalogi

Engelska

computer science

Svenska

datorseende och robotik

Engelska

computer vision and robotics

Svenska

datorsystem

Engelska

computer systems

Svenska

datorteknik

Engelska

computer engineering

Svenska

Degree of licentiate (se examen på forskarnivå)

Engelska

Svenska

dekan
dekanus

Engelska

dean

Svenska

dekanus (se dekan)

Engelska

Svenska

delegationsordning

Engelska

delegation of authority
delegation of powers

Svenska

delgenomgång

Engelska

preliminary review

Svenska

delkurs

Engelska

module

Svenska

delprov (se deltentamen)

Engelska

Svenska

deltagande i prov

Engelska

participation in examination

Svenska

deltagande i utbildning

Engelska

course participation

Svenska

deltentamen
delprov

Engelska

examination

Svenska

deltidsstudent

Engelska

part-time student

Svenska

deltidsstudier

Engelska

part-time study

Svenska

den kondenserade materiens fysik

Engelska

condensed matter physics

Svenska

dermatologi och venerologi

Engelska

dermatology and venereal diseases

Svenska

design

Engelska

design

Svenska

diagnostisk bioteknologi

Engelska

diagnostic biotechnology

Svenska

diagnostiskt prov

Engelska

diagnostic test

Svenska

didaktik

Engelska

didactics

Svenska

dietist

Engelska

dietician

Svenska

dietistexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Dietetics

Svenska

digital hemtentamen (se hemtentamen)

Engelska

Svenska

digital salstentamen

Engelska

on-campus e-examination

Svenska

digital tentamen

Engelska

e-examination

Svenska

diplom

Engelska

diploma
certificate

Svenska

direkta statsanslag

Engelska

direct government funding

Svenska

disciplin

Engelska

discipline

Svenska

disciplinbestämmelse
disciplinregel

Engelska

disciplinary regulation
disciplinary provision

Svenska

disciplinnämnd

Engelska

disciplinary board

Svenska

disciplinregel (se disciplinbestämmelse)

Engelska

Svenska

disciplinåtgärd (se disciplinär åtgärd)

Engelska

Svenska

disciplinär åtgärd
disciplinåtgärd

Engelska

disciplinary measure

Svenska

disciplinärende

Engelska

disciplinary case

Svenska

discussant (se opponent)

Engelska

Svenska

diskret matematik

Engelska

discrete mathematics

Svenska

diskutant (se opponent)

Engelska

Svenska

dispens från behörighetskrav (se undantag från behörighetskrav)

Engelska

Svenska

dispensansökan

Engelska

application for exemption

Svenska

disputation

Engelska

defence of doctoral thesis
thesis defence , dissertation defence , PhD defence

Svenska

disputera

Engelska

publicly defend a doctoral thesis

Svenska

distanskurs

Engelska

distance learning course

Svenska

distansstudent

Engelska

distance student

Svenska

distansstudier (se distansutbildning)

Engelska

Svenska

distanstentamen

Engelska

remote examination
off-campus examination

Svenska

distanstentamen (se tentamen på annan ort)

Engelska

Svenska

distansundervisning

Engelska

distance teaching
remote teaching

Svenska

distansutbildning

Engelska

distance education

Svenska

distributionsform

Engelska

distribution platform

Svenska

djursjukskötarexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing

Svenska

djursjukvårdarexamen (se djursjukskötarexamen)

Engelska

Svenska

docent

Engelska

docent
reader , associate professor (amerikansk)

Svenska

docentbevis
docentintyg

Engelska

docent certificate

Svenska

docentföreläsning

Engelska

trial lecture for appointment as a docent

Svenska

docentintyg (se docentbevis)

Engelska

Svenska

docentkompetens

Engelska

qualification required for appointment as a docent

Svenska

docentur (se docent)

Engelska

Svenska

doctoral degree (se examen på forskarnivå)

Engelska

Svenska

doctoral level qualification (se examen på forskarnivå)

Engelska

Svenska

doktor

Engelska

doctor

Svenska

doktorand
forskarstudent , forskarstuderande

Engelska

doctoral student
third-cycle student , research student , PhD student

Svenska

doktorandanställning

Engelska

doctoral studentship
PhD studentship

Svenska

doktorandkurs (se forskarutbildningskurs)

Engelska

Svenska

doktorandombud (se doktorandombudsman)

Engelska

Svenska

doktorandombudsman
doktorandombud

Engelska

doctoral student representative

Svenska

doktorandstudier (se forskarstudier)

Engelska

Svenska

doktorandtjänst (se doktorandanställning)

Engelska

Svenska

doktorera

Engelska

take a doctorate
take a PhD

Svenska

doktorsavhandling

Engelska

doctoral thesis
doctoral dissertation

Svenska

doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor
doctoral degree , doctorate , PhD

Svenska

doktorshatt

Engelska

doctoral cap

Svenska

doktorspromotion
promotion , promovering

Engelska

doctoral award ceremony
doctoral degree ceremony , doctoral degree conferment ceremony

Svenska

doktorsring

Engelska

doctoral ring

Svenska

donator

Engelska

donor
benefactor

Svenska

dra in examenstillstånd (se återkalla examenstillstånd)

Engelska

Svenska

driftskostnad

Engelska

operating costs
running costs

Svenska

dubbel examen

Engelska

double degree

Svenska

dugga

Engelska

test
quiz (amerikansk)
Till toppen av sidan