Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013.