Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013.