Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2014 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter 31 december 2014.