Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

65 träffar

I

Engelska

ICT-suite (se computer room)

Svenska

Engelska

immunology

Svenska

immunologi

Engelska

immunology in the medical area

Svenska

immunologi inom det medicinska området

Engelska

Inadequate Quality

Svenska

bristande kvalitet

Engelska

inauguration of the vice-chancellor
presidential inauguration (amerikansk)

Svenska

rektorsinstallation

Engelska

income-contingent loan

Svenska

inkomstrelaterat lån

Engelska

incoming student
international student

Svenska

inresande student

Engelska

incubator (se business incubator)

Svenska

Engelska

incubator company (se spin-off company)

Svenska

Engelska

independent adult education college (se folk high school)

Svenska

Engelska

independent foundation university (se endowed university college)

Svenska

Engelska

independent higher education provider

Svenska

enskild utbildningsanordnare

Engelska

independent project (se degree project)

Svenska

Engelska

independent study (se reading course)

Svenska

Engelska

independent study (se self-study)

Svenska

Engelska

in-depth (se specialised)

Svenska

Engelska

in-depth subject study
advanced study

Svenska

ämnesfördjupning
ämnesprogression

Engelska

indirect government funding

Svenska

statsbidrag

Engelska

individual study plan for third-cycle studies

Svenska

individuell studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå

Engelska

individualised tuition

Svenska

individualiserad undervisning

Engelska

induction period

Svenska

provtjänstgöring

Engelska

industrial biotechnology

Svenska

industriell bioteknik

Engelska

industrial technology

Svenska

industriell teknik

Engelska

infectious medicine

Svenska

infektionsmedicin

Engelska

informatics

Svenska

informationsteknik

Engelska

information systems

Svenska

systemvetenskap, informationssystem och informatik

Engelska

information systems, social aspects

Svenska

systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Engelska

infrastructure engineering

Svenska

infrastrukturteknik

Engelska

innovation centre

Svenska

innovationskontor

Engelska

inorganic chemistry

Svenska

oorganisk kemi

Engelska

inspect (se review)

Svenska

Engelska

inspection (se supervision)

Svenska

Engelska

institute of technology
university of technology

Svenska

teknisk högskola

Engelska

instruction (se teaching)

Svenska

Engelska

intellectual property rights of academic staff

Svenska

lärarundantaget

Engelska

intended course learning outcomes

Svenska

kursmål

Engelska

intended learning outcomes

Svenska

lärandemål
förväntat studieresultat

Engelska

interacting surfaces including friction, lubrication and wear (se tribology)

Svenska

Engelska

interaction technologies

Svenska

interaktionsteknik

Engelska

interdisciplinarity
transdisciplinarity

Svenska

tvärvetenskap

Engelska

interdisciplinary
transdisciplinary

Svenska

interdisciplinär

Engelska

interdisciplinary
transdisciplinary

Svenska

tvärvetenskaplig
ämnesövergripande

Engelska

interdisciplinary research
transdisciplinary research

Svenska

tvärvetenskaplig forskning

Engelska

interfaculty

Svenska

fakultetsövergripande

Engelska

interim regulation
transitional regulation

Svenska

övergångsbestämmelse

Engelska

interim suspension

Svenska

interimistisk avstängning

Engelska

intermediate exit point

Svenska

etappavgång

Engelska

intern (se student on placement)

Svenska

Engelska

international internship (se international placement)

Svenska

Engelska

international migration and ethnic relations

Svenska

internationell migration och etniska relationer
IMER

Engelska

international mobility guidance

Svenska

ivägledning

Engelska

international placement
international internship

Svenska

utlandspraktik

Engelska

international student

Svenska

internationell student

Engelska

international student (se incoming student)

Svenska

Engelska

internationalisation at home

Svenska

internationalisering på hemmaplan

Engelska

internship (se placement)

Svenska

Engelska

internship (se placement)

Svenska

Engelska

internship (se placement)

Svenska

Engelska

internship period (se placement period)

Svenska

Engelska

internship supervisor (se placement supervisor)

Svenska

Engelska

interrupt
discontinue

Svenska

avbryta

Engelska

introductory chapter of a compilation thesis
summarising chapter of a compilation dissertation

Svenska

kappa till avhandling

Engelska

introductory course

Svenska

introduktionskurs

Engelska

invigilated off-campus examination (se moderated off-campus examination)

Svenska

Engelska

invigilator
proctor (amerikansk)

Svenska

tentamensvakt
Till toppen av sidan