Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

169 träffar

K

Svenska

kamratbedömning

Engelska

peer assessment

Svenska

kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor
BA , BSc

Svenska

kandidatnivå (se grundnivå)

Engelska

Svenska

kandidatprogram

Engelska

Bachelor’s programme
first-cycle programme

Svenska

kandidatuppsats

Engelska

Bachelor’s essay
Bachelor’s project

Svenska

kappa till avhandling

Engelska

introductory chapter of a compilation thesis
summarising chapter of a compilation dissertation

Svenska

kardiologi

Engelska

cardiac and cardiovascular systems

Svenska

karriärvägledare

Engelska

career counsellor
career adviser

Svenska

karriärvägledning

Engelska

career guidance
vocational guidance

Svenska

katederundervisning

Engelska

whole-group teaching

Svenska

kemi

Engelska

chemistry
chemical sciences

Svenska

kemiska processer

Engelska

chemical process engineering

Svenska

kemiteknik

Engelska

chemical engineering

Svenska

keramteknik

Engelska

ceramics

Svenska

kiropraktor

Engelska

chiropractor

Svenska

kirurgi

Engelska

surgery

Svenska

klassiska språk

Engelska

classical languages

Svenska

klimatforskning

Engelska

climate research

Svenska

klinisk assistent

Engelska

clinical assistant

Svenska

klinisk laboratoriemedicin

Engelska

clinical laboratory medicine

Svenska

klinisk medicin

Engelska

clinical medicine

Svenska

klinisk utbildning

Engelska

clinical training

Svenska

klinisk vetenskap

Engelska

clinical science

Svenska

kollegial utvärdering

Engelska

peer review

Svenska

kollegium

Engelska

faculty meeting
faculty

Svenska

kommersialisering av forskningsresultat

Engelska

commercialisation of research

Svenska

kommundoktorand (se företagsdoktorand)

Engelska

Svenska

kommunikationssystem

Engelska

communication systems

Svenska

kommunikationsvetenskap

Engelska

communication studies

Svenska

kompendium

Engelska

compendium

Svenska

kompetensbevis

Engelska

certificate of professional competence

Svenska

kompetenshöjande åtgärder

Engelska

professional development courses
skills enhancement measures

Svenska

kompetenskrav

Engelska

competence requirements
required qualifications

Svenska

kompetensnivå

Engelska

competence level

Svenska

kompetensutveckling

Engelska

continuing professional development
skills enhancement

Svenska

kompletterande antagning (se efterantagning)

Engelska

Svenska

kompletterande pedagogisk utbildning
KPU

Engelska

supplementary teacher education

Svenska

kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning

Engelska

bridging programme for graduates with foreign qualifications

Svenska

komplettering

Engelska

supplementary qualification
supplementary documentation

Svenska

kompositmaterial och kompositteknik

Engelska

composite science and engineering

Svenska

komvux (se gymnasial vuxenutbildning)

Engelska

Svenska

konferensartikel

Engelska

paper

Svenska

konkurrenskomplettering

Engelska

top-up qualification

Svenska

konst

Engelska

arts

Svenska

konstnärlig doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor

Svenska

konstnärlig examen

Engelska

qualification in the fine, applied and performing arts

Svenska

konstnärlig fakultet

Engelska

faculty of fine, applied and performing arts

Svenska

konstnärlig forskning

Engelska

artistic research

Svenska

konstnärlig grund

Engelska

artistic basis

Svenska

konstnärlig högskola

Engelska

university college of fine, applied and performing arts

Svenska

konstnärlig högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i dans

Engelska

Higher Education Diploma in Dance

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i design

Engelska

Higher Education Diploma in Design

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i fri konst

Engelska

Higher Education Diploma in Fine Arts

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i konsthantverk

Engelska

Higher Education Diploma in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i litterär gestaltning

Engelska

Higher Education Diploma in Literary Composition

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i media

Engelska

Higher Education Diploma in Media

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i musik

Engelska

Higher Education Diploma in Music

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i nycirkus

Engelska

Higher Education Diploma in Neo Circus

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i opera

Engelska

Higher Education Diploma in Opera

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i scen och media

Engelska

Higher Education Diploma in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i teater

Engelska

Higher Education Diploma in Theatre

Svenska

konstnärlig kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts
BFA

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i dans

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Dance

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i design

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Design

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i fri konst

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Literary Composition

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i media

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Media

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i musik

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Music

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i nycirkus

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Neo Circus

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i opera

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Opera

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i scen och media

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i teater

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Theatre

Svenska

konstnärlig licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate

Svenska

konstnärlig magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits)
Master’s degree (60 credits) , MFA

Svenska

konstnärlig magisterexamen i dans

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Dance

Svenska

konstnärlig magisterexamen i design

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Design

Svenska

konstnärlig magisterexamen i fri konst

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits)

Svenska

konstnärlig magisterexamen i konsthantverk

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig magisterexamen i litterär gestaltning

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Literary Composition

Svenska

konstnärlig magisterexamen i media

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Media

Svenska

konstnärlig magisterexamen i musik

Engelska

Degree of Master in Music (60 credits)

Svenska

konstnärlig magisterexamen i nycirkus

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Neo Circus

Svenska

konstnärlig magisterexamen i opera

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Opera

Svenska

konstnärlig magisterexamen i scen och media

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig magisterexamen i teater

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Theatre

Svenska

konstnärlig masterexamen

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits)
Master’s degree (120 credits) , MFA

Svenska

konstnärlig masterexamen i dans

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Dance

Svenska

konstnärlig masterexamen i design

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Design

Svenska

konstnärlig masterexamen i fri konst

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits)

Svenska

konstnärlig masterexamen i konsthantverk

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig masterexamen i litterär gestaltning

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Literary Composition

Svenska

konstnärlig masterexamen i media

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Media

Svenska

konstnärlig masterexamen i musik

Engelska

Degree of Master in Music (120 credits)

Svenska

konstnärlig masterexamen i nycirkus

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Neo Circus

Svenska

konstnärlig masterexamen i opera

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Opera

Svenska

konstnärlig masterexamen i scen och media

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig masterexamen i teater

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Theatre

Svenska

konstnärlig skicklighet

Engelska

artistic expertise

Svenska

konstnärlig utbildning

Engelska

programmes in fine, applied and performing arts

Svenska

konstnärligt utvecklingsarbete

Engelska

artistic research and development
research and development in the fine, performing or creative arts

Svenska

konstnärligt ämne

Engelska

creative and artistic subject

Svenska

konstvetenskap

Engelska

art history

Svenska

kontrollbesked

Engelska

preliminary assessment
proof of submission and preliminary assessment

Svenska

korrosionsteknik

Engelska

corrosion engineering

Svenska

KPU (se kompletterande pedagogisk utbildning)

Engelska

Svenska

kriterium

Engelska

criterion

Svenska

kulturgeografi

Engelska

human geography

Svenska

kulturstudier

Engelska

cultural studies

Svenska

kunnande

Engelska

expertise

Svenska

kunskap

Engelska

knowledge

Svenska

kunskap och förståelse

Engelska

knowledge and understanding

Svenska

kunskaper och färdigheter

Engelska

knowledge and skills

Svenska

kunskaps- och innovationssystem

Engelska

knowledge and innovation system

Svenska

kunskapsnivå

Engelska

level of knowledge

Svenska

kunskapssyn

Engelska

approach to knowledge

Svenska

kunskapsväxling (se kunskapsöverföring)

Engelska

Svenska

kunskapsöverföring
kunskapsväxling

Engelska

knowledge transfer
knowledge exchange

Svenska

kurs
universitetskurs , högskolekurs

Engelska

course
higher education course , university course

Svenska

kursanordnare

Engelska

course provider

Svenska

kursansvarig (se kursansvarig lärare)

Engelska

Svenska

kursansvarig lärare
kursledare , kursansvarig

Engelska

course coordinator
course director

Svenska

kursbevis

Engelska

course certificate

Svenska

kursdeltagare

Engelska

course participant

Svenska

kursinnehåll

Engelska

course content

Svenska

kursklassificering

Engelska

course classification

Svenska

kurskod

Engelska

course code

Svenska

kursledare (se kursansvarig lärare)

Engelska

Svenska

kurslitteratur

Engelska

required reading

Svenska

kurslängd

Engelska

course length

Svenska

kursmoment

Engelska

course component

Svenska

kursmål

Engelska

intended course learning outcomes

Svenska

kursnivå

Engelska

course level

Svenska

kursplan

Engelska

course syllabus
course specification

Svenska

kurstakt (se studietakt)

Engelska

Svenska

kurstillfälle

Engelska

course instance

Svenska

kursuppläggning

Engelska

course organisation
course structure

Svenska

kursutbud

Engelska

range of courses offered

Svenska

kursutvärdering (se kursvärdering)

Engelska

Svenska

kursvärdering

Engelska

course evaluation

Svenska

kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning (se kvalificerad yrkesutbildning)

Engelska

Svenska

kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Engelska

Advanced Higher Vocational Education Diploma

Svenska

kvalificerad yrkesutbildning
kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning , KY

Engelska

post-secondary vocational education and training

Svenska

kvalitetsarbete

Engelska

quality assurance procedures
quality enhancement activities , quality assurance mechanisms

Svenska

kvalitetsaspekt

Engelska

quality aspects
quality perspective

Svenska

kvalitetsbedömning

Engelska

quality assessment
quality audit

Svenska

kvalitetsförbättring

Engelska

quality improvement
quality enhancement

Svenska

kvalitetsgranskning

Engelska

quality audit

Svenska

kvalitetskontroll

Engelska

quality control

Svenska

kvalitetsstyrning

Engelska

quality management

Svenska

kvalitetssäkring

Engelska

quality assurance

Svenska

kvalitetssäkringsorgan

Engelska

quality assurance agency

Svenska

kvalitetsutvärdering

Engelska

quality evaluation

Svenska

kvartsfart (se kvartsfartsstudier)

Engelska

Svenska

kvartsfartsstudier

Engelska

studies at 25 % pace

Svenska

kvarvarande (se kvarvaro)

Engelska

Svenska

kvarvaro

Engelska

retention
persistence

Svenska

kvoterad antagning

Engelska

quota-based admissions

Svenska

kvotering

Engelska

affirmative quotas

Svenska

kvällskurs

Engelska

evening course

Svenska

KY (se kvalificerad yrkesutbildning)

Engelska

Svenska

kår (se studentkår)

Engelska

Svenska

kåravgift

Engelska

students’ union fee

Svenska

kårfunktionär

Engelska

students’ union official

Svenska

kårobligatorium

Engelska

compulsory students’ union membership

Svenska

kårtillhörighet

Engelska

students’ union membership

Svenska

källförteckning (se litteraturförteckning)

Engelska

Svenska

köpande högskola (se beställande högskola)

Engelska

Till toppen av sidan