Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

UHR har yttrat sig över promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå (U2022/02568)

I promemorian förslås bland annat att en elev i gymnasieskola ska kunna läsa kurser på högskola som del av ett utökat program. UHR har lämnat synpunkter på hur kurserna redovisas i examens/studiebeviset. UHR poängterar i yttrandet vikten av att det redovisas på ett sätt som säkerställer kontroller av meriterna i antagningen.  

Senast uppdaterad: 13 januari 2023