En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)

Universitets- och högskolerådet (UHR) har granskat delbetänkandet En säker och tillgänglig e-legitimation utifrån sitt uppdrag inom utbildningsområdet och har inget att erinra.

Bakgrund

Universitets- och högskolerådet har fått remissen En säker och tillgänglig e-legitimation. Delbetänkandet redovisar förslag på hur en kostnadseffektiv statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå kan utformas och tillhandahållas av Myndigheten för digital förvaltning.

En säker och tillgänglig statlig e-legitimation, SOU 2023:61 (regeringen.se)

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Eino Örnfeldt efter föredragning av utredaren Marleen Whiteley i närvaro av avdelningschefen Linda Norman Torvang.

Senast uppdaterad: 16 februari 2024