Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29)

Universitets- och högskolerådet (UHR) har yttrat sig om Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29)

Universitets- och högskolerådet (UHR) tillstyrker utredningens
förslag.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023