Högskoleprovets organisation och styrning

Universitets- och högskolerådet (UHR) har yttrat sig över ”Högskoleprovets organisation och styrning”, SOU 2020/21:72.

UHR ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som lämnas i betänkandet och delar uppfattningen att högskoleprovet ska vara en gemensam uppgift för UHR och högskolorna.

UHR:s yttrande över ”Högskoleprovets organisation och styrning”, SOU 2020/21:72 (pdf)

Senast uppdaterad: 5 januari 2022