Informationsförsörjning på skolområdet Skolverkets ansvar (SOU 2023:21)

Universitets- och högskolerådet (UHR) har yttrat sig över Informationsförsörjning på skolområdet, Skolverkets ansvar (SOU 2023:21).

UHR avgränsar sitt yttrande till de förslag som berör myndighetens verksamhetsområde.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023