Yttrande över Promemoria om nya könstillhörighetslagar (S2021/07285)

Universitets- och högskolerådet (UHR) har yttrat sig över Promemoria om nya könstillhörighetslagar (S2021/07285).

I promemorian föreslås att två nya lagar – lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – ska ersätta lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Förslagen innebär att processen för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen särskiljs från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen. Utifrån UHR:s uppdrag och ansvarsområde har myndigheten inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Ladda ner Yttrande över Promemoria om nya könstillhörighetslagar (S2021/07285).

Senast uppdaterad: 13 januari 2023