Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis.