Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

126 träffar

E

Engelska

earned income allowance

Svenska

fribelopp

Engelska

earth and related environmental sciences

Svenska

geovetenskap och miljövetenskap

Engelska

earth sciences

Svenska

geovetenskap

Engelska

ecology

Svenska

ekologi

Engelska

economic geography

Svenska

ekonomisk geografi

Engelska

economic history

Svenska

ekonomisk historia

Engelska

economics

Svenska

ekonomi

Engelska

economics

Svenska

nationalekonomi

Engelska

economics and business

Svenska

ekonomi och näringsliv

Engelska

ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System

Svenska

ECTS

Engelska

ECTS credit

Svenska

ECTS-poäng

Engelska

educate
train

Svenska

utbilda

Engelska

educated
trained , skilled , qualified

Svenska

utbildad

Engelska

education
training

Svenska

utbildning (2)

Engelska

education (se Bildung)

Svenska

Engelska

education (se teaching and learning)

Svenska

Engelska

education and outreach

Svenska

populärvetenskap

Engelska

education cycle
education level

Svenska

utbildningsnivå

Engelska

education level (se education cycle)

Svenska

Engelska

education policy

Svenska

utbildningspolitik

Engelska

education provider
course provider

Svenska

utbildningsanordnare

Engelska

education system
educational system

Svenska

utbildningssystem

Engelska

education system
educational system

Svenska

utbildningsväsen

Engelska

educational
pedagogical

Svenska

pedagogisk

Engelska

educational and vocational guidance (se study and career guidance)

Svenska

Engelska

educational development

Svenska

pedagogisk utveckling

Engelska

educational sciences

Svenska

utbildningsvetenskap

Engelska

educational system (se education system)

Svenska

Engelska

educational system (se education system)

Svenska

Engelska

e-examination

Svenska

digital tentamen

Engelska

elective course

Svenska

valbar kurs
elective

Engelska

electrical contractor

Svenska

elinstallatör

Engelska

electrical engineering

Svenska

elektroteknik

Engelska

electrical engineering, electronic engineering, information engineering

Svenska

elektroteknik och elektronik

Engelska

electronic publication of the date of the defence of a doctoral thesis

Svenska

elektronisk spikning

Engelska

electronics

Svenska

elektronik

Engelska

embedded systems

Svenska

inbäddad systemteknik

Engelska

emeritus professor (se professor emeritus)

Svenska

Engelska

empirical data
empirical material

Svenska

empiriska data

Engelska

empirical material (se empirical data)

Svenska

Engelska

empirical method

Svenska

empirisk metod

Engelska

empirical study

Svenska

empirisk undersökning

Engelska

employability

Svenska

anställningsbarhet

Engelska

employable

Svenska

anställningsbar

Engelska

employed fulltime
full-time employee

Svenska

heltidsanställd

Engelska

employed until further notice
tenured post (amerikansk)

Svenska

ordinarie anställning

Engelska

employed until further notice (se employment for an indefinite period)

Svenska

Engelska

employment

Svenska

anställning

Engelska

employment category

Svenska

anställningskategori

Engelska

employment for an indefinite period
employed until further notice

Svenska

tillsvidareanställning

Engelska

employment market (se labour market)

Svenska

Engelska

endocrinology and diabetes

Svenska

endokrinologi och diabetes

Engelska

endowed university college
independent foundation university

Svenska

stiftelsehögskola

Engelska

energy engineering

Svenska

energiteknik

Engelska

energy systems

Svenska

energisystem

Engelska

engineering and technology

Svenska

teknik

Engelska

engineering mechanics
applied mechanics

Svenska

teknisk mekanik

Engelska

engineering physics

Svenska

teknisk fysik

Engelska

entitlement to award a qualification (se degree-awarding powers)

Svenska

Engelska

entrance examination
entrance test

Svenska

antagningsprov

Engelska

entrance test (se entrance examination)

Svenska

Engelska

entry
access

Svenska

tillträde

Engelska

entry regulations
admission regulations

Svenska

behörighetsregler

Engelska

entry requirements
admission requirements

Svenska

behörighetskrav
förkunskapskrav

Engelska

entry requirements
admission requirements

Svenska

behörighet

Engelska

environmental analysis and construction information technology

Svenska

miljöanalys och bygginformationsteknik

Engelska

environmental biotechnology

Svenska

miljöbioteknik

Engelska

environmental engineering

Svenska

naturresursteknik

Engelska

environmental management

Svenska

miljöledning

Engelska

environmental research

Svenska

miljövårdsforskning

Engelska

environmental sciences

Svenska

miljövetenskap

Engelska

environmental sciences related to agriculture and land-use

Svenska

miljö- och naturvårdsvetenskap

Engelska

EPC (se European Professional Card)

Svenska

Engelska

equivalence assessment

Svenska

motsvarandebedömning

Engelska

equivalent knowledge

Svenska

motsvarande kunskaper

Engelska

establish a course or a study programme

Svenska

inrätta utbildning

Engelska

estate agent

Svenska

fastighetsmäklare

Engelska

ethical review

Svenska

etikprövning

Engelska

Ethical Review Board

Svenska

etikprövningsnämnd

Engelska

ethics

Svenska

etik

Engelska

ethnology

Svenska

etnologi

Engelska

EU exchange programme

Svenska

EU:s utbytesprogram

Engelska

EU regulation

Svenska

EU-förordning

Engelska

European Credit Transfer and Accumulation System (se ECTS)

Svenska

Engelska

European Professional Card
EPC

Svenska

Europeiska yrkeskortet EPC

Engelska

evaluate

Svenska

utvärdera

Engelska

evaluation

Svenska

utvärdering

Engelska

evaluation (se assessment)

Svenska

Engelska

evaluation method

Svenska

utvärderingsmetod

Engelska

evaluation of qualifications (se assessment of qualifications)

Svenska

Engelska

evaluation report

Svenska

utvärderingsrapport

Engelska

evening course

Svenska

kvällskurs

Engelska

evolutionary biology

Svenska

evolutionsbiologi

Engelska

exam (se examination)

Svenska

Engelska

exam (se test)

Svenska

Engelska

examination

Svenska

deltentamen
delprov

Engelska

examination
exam

Svenska

tentamen
tenta

Engelska

examination (se test)

Svenska

Engelska

examination component (se section of an examination)

Svenska

Engelska

examination format (se mode of assessment)

Svenska

Engelska

examination grade (se examination result)

Svenska

Engelska

examination period

Svenska

tentamensperiod

Engelska

examination result
examination grade

Svenska

tentamensbetyg

Engelska

examination session

Svenska

tentamenstillfälle

Engelska

examine

Svenska

tentera (någon)

Engelska

examiner

Svenska

examinator

Engelska

examining committee
grading committee

Svenska

betygsnämnd

Engelska

excellent teaching practitioner (se distinguished university teacher)

Svenska

Engelska

exchange programme

Svenska

utbytesprogram

Engelska

exchange scholarship (se mobility grant)

Svenska

Engelska

exchange student

Svenska

utbytesstudent

Engelska

exchange studies

Svenska

utbytesstudier

Engelska

exchange teacher

Svenska

utbyteslärare

Engelska

executive vice president (se university director)

Svenska

Engelska

exempt
waive

Svenska

bevilja undantag
ge dispens

Engelska

exempted from fees (se non-fee paying)

Svenska

Engelska

exemption from entry requirements

Svenska

undantag från behörighetskrav
dispens från behörighetskrav

Engelska

exercise
practice

Svenska

övning

Engelska

expel

Svenska

avskilja

Engelska

expertise

Svenska

kunnande

Engelska

expulsion from studies

Svenska

avskiljande från utbildning

Engelska

external expert
subject specialist

Svenska

sakkunnig

Engelska

external funding

Svenska

externfinansiering

Engelska

external funding

Svenska

externa medel

Engelska

external reviewer

Svenska

opponent

Engelska

externally employed doctoral student

Svenska

företagsdoktorand
industridoktorand
Till toppen av sidan