Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

92 träffar

H

Engelska

half-time studies (se part-time studies)

Svenska

Engelska

having successfully defended his or her doctoral thesis

Svenska

vara disputerad

Engelska

HE entrant
new HE entrant , freshman (amerikansk)

Svenska

nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
högskolenybörjare

Engelska

head of department
departmental chair

Svenska

prefekt
institutionsföreståndare

Engelska

head of research
research director , research group leader

Svenska

forskningsledare
vetenskaplig ledare

Engelska

head of subject

Svenska

ämnesföreträdare
ämnesansvarig

Engelska

head of university administration (se university director)

Svenska

Engelska

health care service and management, health policy and services and health economy

Svenska

hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Engelska

health sciences
caring sciences

Svenska

vårdvetenskap

Engelska

health sciences

Svenska

hälsovetenskap

Engelska

health sciences programme

Svenska

vårdutbildning

Engelska

HEI (se higher education institution)

Svenska

Engelska

HEI administration (se higher education administration)

Svenska

Engelska

HEI audit

Svenska

lärosätesgranskning

Engelska

HEIPR (se higher education initial participation rate)

Svenska

Engelska

hematology

Svenska

hematologi

Engelska

high quality

Svenska

hög kvalitet

Engelska

high school (se upper-secondary school)

Svenska

Engelska

high school credits (se upper-secondary school credits)

Svenska

Engelska

high school diploma (se upper secondary qualification)

Svenska

Engelska

high school education (se upper-secondary education)

Svenska

Engelska

high school programme (se upper-secondary school programme)

Svenska

Engelska

high school vocational diploma (se upper secondary vocational diploma)

Svenska

Engelska

higher education

Svenska

högskoleutbildning
högre utbildning , akademisk utbildning

Engelska

higher education access programme

Svenska

högskoleintroducerande utbildning
collegeutbildning

Engelska

Higher Education Act

Svenska

högskolelagen

Engelska

higher education administration
HEI administration

Svenska

högskoleförvaltning

Engelska

Higher Education Appeals Board

Svenska

Överklagandenämnden för högskolan
ÖNH

Engelska

Higher Education Certificate in Folk High School Education

Svenska

folkhögskollärarexamen

Engelska

higher education course (se course)

Svenska

Engelska

higher education credit (se credit)

Svenska

Engelska

Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)

Svenska

högskoleexamen (2)

Engelska

Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)

Svenska

konstnärlig högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Agricultural and Rural Management

Svenska

lantmästarexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i konsthantverk

Engelska

Higher Education Diploma in Business and Economics

Svenska

ekonomie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Dance

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i dans

Engelska

Higher Education Diploma in Dental Hygiene

Svenska

tandhygienistexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Dental Science

Svenska

odontologie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Design

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i design

Engelska

Higher Education Diploma in Equine Science

Svenska

hippologexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Fine Arts

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i fri konst

Engelska

Higher Education Diploma in Forest Management

Svenska

skogsteknikerexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Forestry

Svenska

skoglig högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Horticultural Management

Svenska

trädgårdsingenjörsexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Laws (se Higher Education Diploma in Legal Science)

Svenska

Engelska

Higher Education Diploma in Legal Science
Higher Education Diploma in Laws

Svenska

juris högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Literary Composition

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i litterär gestaltning

Engelska

Higher Education Diploma in Media

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i media

Engelska

Higher Education Diploma in Medical Science

Svenska

medicine högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Music

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i musik

Engelska

Higher Education Diploma in Natural Sciences

Svenska

naturvetenskaplig högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Neo Circus

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i nycirkus

Engelska

Higher Education Diploma in Opera

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i opera

Engelska

Higher Education Diploma in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i scen och media

Engelska

Higher Education Diploma in Pharmaceutical Science

Svenska

farmacie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Political Sciences

Svenska

politices högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Science

Svenska

teknologie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Theatre

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i teater

Engelska

Higher Education Diploma in Theology

Svenska

teologie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Veterinary Medicine

Svenska

veterinärmedicine högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Vocational Education

Svenska

yrkeslärarexamen

Engelska

Higher Education Diploma of Arts
Higher Education Diploma of Science

Svenska

filosofie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma of Science (se Higher Education Diploma of Arts)

Svenska

Engelska

Higher Education Expulsions Board

Svenska

Högskolans avskiljandenämnd
HAN

Engelska

higher education initial participation rate
HEIPR

Svenska

övergångsfrekvens

Engelska

higher education institution
HEI

Svenska

lärosäte

Engelska

Higher Education Ordinance

Svenska

högskoleförordningen

Engelska

higher education pedagogy

Svenska

högskolepedagogik

Engelska

higher education qualification
academic qualification , university degree , university diploma

Svenska

akademisk examen

Engelska

higher education qualification
university qualification , academic qualification

Svenska

högskoleexamen (1)

Engelska

Higher Vocational Education Diploma

Svenska

yrkeshögskoleexamen

Engelska

higher vocational education programme
HVE programme

Svenska

yrkeshögskoleutbildning

Engelska

high-school level (se upper-secondary level)

Svenska

Engelska

history

Svenska

historia

Engelska

history of ideas

Svenska

idé- och lärdomshistoria

Engelska

history of religions

Svenska

religionshistoria

Engelska

history of technology

Svenska

teknikhistoria

Engelska

home economics and nutrition
domestic science and dietetics

Svenska

hushålls- och kostvetenskap

Engelska

home university

Svenska

hemuniversitet

Engelska

honorary doctor

Svenska

hedersdoktor

Engelska

horticulture

Svenska

trädgårdsvetenskap/hortikultur

Engelska

host university

Svenska

värduniversitet

Engelska

hourly-paid

Svenska

timanställd

Engelska

human aspects of ICT

Svenska

mänsklig interaktion med IKT

Engelska

human computer interaction

Svenska

människa-datorinteraktion
interaktionsdesign

Engelska

human geography

Svenska

kulturgeografi

Engelska

humanities
the humanities

Svenska

humaniora

Engelska

humanities and social sciences

Svenska

humanistisk-samhällsvetenskaplig

Engelska

HVE credit

Svenska

YH-poäng
yrkeshögskolepoäng

Engelska

HVE programme (se higher vocational education programme)

Svenska

Engelska

hybrid teaching

Svenska

hybridundervisning
Till toppen av sidan