Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

H (74 termer)

Engelska Svenska
half-time study halvtidsstudier
having successfully defended his or her doctoral thesis vara disputerad
HE entrant
freshman /US/ new HE entrant /GB/
nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
högskolenybörjare
head of department
departmental chair
prefekt
institutionsföreståndare
head of research
research director research group leader
forskningsledare
vetenskaplig ledare
head of subject ämnesföreträdare
ämnesansvarig
health care service and management, health policy and services and health economy hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
health sciences
caring sciences
vårdvetenskap
health sciences hälsovetenskap
health sciences programme vårdutbildning
HEI audit lärosätesgranskning
hematology hematologi
High Quality hög kvalitet
higher education högskoleutbildning
högre utbildning akademisk utbildning
higher education access programme högskoleintroducerande utbildning
collegeutbildning
Higher Education Act högskolelagen
higher education administration
HEI administration
högskoleförvaltning
Higher Education Appeals Board Överklagandenämnden för högskolan
ÖNH
Higher Education Certificate in Folk High School Education folkhögskollärarexamen
Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)
högskoleexamen (2)
Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)
konstnärlig högskoleexamen
Higher Education Diploma in Agricultural and Rural Management lantmästarexamen
Higher Education Diploma in Arts and Crafts konstnärlig högskoleexamen i konsthantverk
Higher Education Diploma in Business and Economics ekonomie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Dance konstnärlig högskoleexamen i dans
Higher Education Diploma in Dental Hygiene tandhygienistexamen
Higher Education Diploma in Dental Science odontologie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Design konstnärlig högskoleexamen i design
Higher Education Diploma in Equine Science hippologexamen
Higher Education Diploma in Fine Arts konstnärlig högskoleexamen i fri konst
Higher Education Diploma in Forest Management skogsteknikerexamen
Higher Education Diploma in Forestry skoglig högskoleexamen
Higher Education Diploma in Horticultural Management trädgårdsingenjörsexamen
Higher Education Diploma in Legal Science
Higher Education Diploma in Laws
juris högskoleexamen
Higher Education Diploma in Literary Composition konstnärlig högskoleexamen i litterär gestaltning
Higher Education Diploma in Media konstnärlig högskoleexamen i media
Higher Education Diploma in Medical Science medicine högskoleexamen
Higher Education Diploma in Music konstnärlig högskoleexamen i musik
Higher Education Diploma in Natural Sciences naturvetenskaplig högskoleexamen
Higher Education Diploma in Neo Circus konstnärlig högskoleexamen i nycirkus
Higher Education Diploma in Opera konstnärlig högskoleexamen i opera
Higher Education Diploma in Performing Arts and Media konstnärlig högskoleexamen i scen och media
Higher Education Diploma in Pharmaceutical Science farmacie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Political Sciences politices högskoleexamen
Higher Education Diploma in Science teknologie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Theatre konstnärlig högskoleexamen i teater
Higher Education Diploma in Theology teologie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Veterinary Medicine veterinärmedicine högskoleexamen
Higher Education Diploma in Vocational Education yrkeslärarexamen
Higher Education Diploma of Arts
Higher Education Diploma of Science
filosofie högskoleexamen
Higher Education Expulsions Board Högskolans avskiljandenämnd
HAN
higher education initial participation rate
HEIPR
övergångsfrekvens
higher education institution
HEI
lärosäte
Higher Education Ordinance högskoleförordningen
higher education qualification
academic qualification university degree university diploma
akademisk examen
higher education qualification
university qualification academic qualification
högskoleexamen (1)
Higher Vocational Education Diploma yrkeshögskoleexamen
higher vocational education programme
HVE programme
yrkeshögskoleutbildning
history historia
history of ideas idé- och lärdomshistoria
history of religions religionshistoria
history of technology teknikhistoria
home economics and nutrition
domestic science and dietetics
hushålls- och kostvetenskap
home university hemuniversitet
honorary doctor hedersdoktor
horticulture trädgårdsvetenskap/hortikultur
host university värduniversitet
hourly-paid timanställd
human aspects of ICT mänsklig interaktion med IKT
human computer interaction människa-datorinteraktion
interaktionsdesign
human geography kulturgeografi
humanities
the humanities
humaniora
humanities and social sciences humanistisk-samhällsvetenskaplig
HVE credit YH-poäng
yrkeshögskolepoäng
Till toppen av sidan