Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

87 träffar

H

Svenska

halvfart (se halvfartsstudier)

Engelska

Svenska

halvfartsstudier

Engelska

studies at 50 % pace

Svenska

halvtid (se halvtidsstudier)

Engelska

Svenska

halvtidskontroll
halvtidsseminarium , mittgenomgång

Engelska

mid-way review

Svenska

halvtidsseminarium (se halvtidskontroll)

Engelska

Svenska

halvtidsstudier

Engelska

part-time studies
half-time studies

Svenska

HAN (se Högskolans avskiljandenämnd)

Engelska

Svenska

handledare

Engelska

supervisor
tutor , adviser

Svenska

handledarkollegium

Engelska

supervisors’ committee

Svenska

handledarsystem

Engelska

supervision system

Svenska

handledd praktik

Engelska

supervised placement
supervised internship

Svenska

handledning

Engelska

supervision

Svenska

havs- och vattendragsteknik

Engelska

ocean and river engineering

Svenska

head of academy (se prefekt)

Engelska

Svenska

head of school (se prefekt)

Engelska

Svenska

hedersdoktor

Engelska

honorary doctor

Svenska

helfart (se helfartsstudier)

Engelska

Svenska

helfartsstudier

Engelska

studies at 100 % pace

Svenska

helfartsstudier (se heltidsstudier)

Engelska

Svenska

heltid (se heltidsstudier)

Engelska

Svenska

heltidsanställd

Engelska

employed fulltime
full-time employee

Svenska

heltidsanställning

Engelska

full-time employment

Svenska

heltidsstudier

Engelska

full-time studies

Svenska

helårsprestation

Engelska

annual performance equivalent

Svenska

helårsstudent

Engelska

FTE
full-time equivalent

Svenska

hematologi

Engelska

hematology

Svenska

hemtentamen

Engelska

take-home examination
unsupervised examination

Svenska

hemuniversitet

Engelska

home university

Svenska

hippologexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Equine Science

Svenska

historia

Engelska

history

Svenska

hortonomexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Horticulture

Svenska

HSAMO (se huvudstuderandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

HSSO (se huvudstuderandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

humaniora

Engelska

humanities
the humanities

Svenska

humanistisk fakultet

Engelska

faculty of humanities
faculty of arts

Svenska

humanistisk-samhällsvetenskaplig

Engelska

humanities and social sciences

Svenska

husbyggnad

Engelska

building technologies

Svenska

husdjursvetenskap

Engelska

animal and dairy science

Svenska

hushålls- och kostvetenskap

Engelska

home economics and nutrition
domestic science and dietetics

Svenska

hushållslärarexamen

Engelska

Bachelor of Education in Home Economics

Svenska

huvudhandledare

Engelska

principal supervisor

Svenska

huvudman

Engelska

accountable authority

Svenska

huvudområde
huvudsakligt område

Engelska

main field of study

Svenska

huvudsakligt område (se huvudområde)

Engelska

Svenska

huvudstuderandearbetsmiljöombud (se huvudstuderandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

huvudstuderandeskyddsombud
huvudstuderandearbetsmiljöombud

Engelska

chief student safety representative

Svenska

huvudämne

Engelska

main subject
major subject

Svenska

huvudämne (se huvudområde)

Engelska

Svenska

hybridundervisning

Engelska

hybrid teaching

Svenska

håp (se helårsprestation)

Engelska

Svenska

hås (se helårsstudent)

Engelska

Svenska

hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Engelska

health care service and management, health policy and services and health economy

Svenska

hälsovetenskap

Engelska

health sciences

Svenska

hög kvalitet

Engelska

High Quality

Svenska

högre utbildning (se högskoleutbildning)

Engelska

Svenska

högskola

Engelska

university college

Svenska

Högskolans avskiljandenämnd
HAN

Engelska

Higher Education Expulsions Board

Svenska

högskoleadjunkt (se adjunkt)

Engelska

Svenska

högskoledirektör (se universitetsdirektör )

Engelska

Svenska

högskoleexamen (1)

Engelska

higher education qualification
university qualification , academic qualification

Svenska

högskoleexamen (2)

Engelska

Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)

Svenska

högskoleexaminerad (se examinerad)

Engelska

Svenska

högskoleförberedande examen

Engelska

university entrance qualification

Svenska

högskoleförordningen

Engelska

Higher Education Ordinance

Svenska

högskoleförvaltning

Engelska

higher education administration
HEI administration

Svenska

högskoleingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Engineering

Svenska

högskoleintroducerande utbildning
collegeutbildning

Engelska

higher education access programme

Svenska

högskolekurs (se kurs)

Engelska

Svenska

högskolelagen

Engelska

Higher Education Act

Svenska

högskolelektor (se lektor)

Engelska

Svenska

högskolelärare (se universitetslärare)

Engelska

Svenska

högskolenivå (se universitetsnivå)

Engelska

Svenska

högskolenybörjare (se nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå)

Engelska

Svenska

högskolepedagogik

Engelska

higher education pedagogy

Svenska

högskolepoäng

Engelska

credit
higher education credit

Svenska

Högskoleprovet

Engelska

Swedish Scholastic Aptitude Test
SweSAT

Svenska

högskolerektor (se rektor)

Engelska

Svenska

högskolesektorn

Engelska

the higher education sector

Svenska

högskolestudier (se högskoleutbildning)

Engelska

Svenska

högskolestyrelse

Engelska

board of governors
board of trustees (amerikansk)

Svenska

högskoleutbildning
högre utbildning , akademisk utbildning

Engelska

higher education

Svenska

högskoleutbildning på avancerad nivå
utbildning på avancerad nivå

Engelska

second-cycle courses and study programmes

Svenska

högskoleutbildning på forskarnivå
utbildning på forskarnivå , forskarutbildning

Engelska

third-cycle courses and study programmes
research programs (amerikansk)

Svenska

högskoleutbildning på grundnivå

Engelska

first-cycle courses and study programmes

Svenska

högskoleväsendet

Engelska

the higher education sector

Svenska

hörsal

Engelska

lecture theatre

Svenska

hösttermin

Engelska

autumn semester
fall semester /US/
Till toppen av sidan