Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

104 träffar

U

Svenska

UHR (se Universitets- och högskolerådet )

Engelska

Svenska

UKÄ (se Universitetskanslersämbetet)

Engelska

Svenska

undanröja

Engelska

quash
annul

Svenska

undantag från behörighetskrav
dispens från behörighetskrav

Engelska

exemption from entry requirements

Svenska

underkänd

Engelska

failed

Svenska

underkänna

Engelska

fail

Svenska

undervisning

Engelska

teaching
tuition , instruction

Svenska

undervisningsavtal

Engelska

learning agreement

Svenska

undervisningserfarenhet

Engelska

teaching experience

Svenska

undervisningsform

Engelska

type of instruction

Svenska

undervisningslokal

Engelska

teaching premises
classroom

Svenska

undervisningsskyldighet

Engelska

teaching load

Svenska

undervisningsspråk

Engelska

language of instruction
medium of instruction

Svenska

undervisningstid (1)

Engelska

teaching load
teaching hours (pl.)

Svenska

undervisningstid (2)

Engelska

contact hours
class hours

Svenska

undervisningstimme
lektionstimme

Engelska

teaching hour

Svenska

undervisningsårsverke

Engelska

full-time teaching equivalent

Svenska

universitet

Engelska

university

Svenska

Universitets- och högskolerådet
UHR

Engelska

Swedish Council for Higher Education

Svenska

universitetsadjunkt (se adjunkt)

Engelska

Svenska

universitetsdirektör
högskoledirektör

Engelska

university director
head of university administration , executive vice president (amerikansk)

Svenska

universitetsförvaltning

Engelska

university administration

Svenska

Universitetskanslersämbetet
UKÄ

Engelska

Swedish Higher Education Authority

Svenska

universitetskurs (se kurs)

Engelska

Svenska

universitetsledning

Engelska

senior university officers
Presidency (amerikansk)

Svenska

universitetslektor (se lektor)

Engelska

Svenska

universitetslärare
högskolelärare , lärare

Engelska

university lecturer
university teacher , lecturer , teacher

Svenska

universitetsnivå
högskolenivå

Engelska

university level

Svenska

universitetsområde (se campus)

Engelska

Svenska

universitetsrektor (se rektor)

Engelska

Svenska

universitetsstudier (se högskoleutbildning)

Engelska

Svenska

universitetsstyrelse

Engelska

university board
board of governors , board of trustees (amerikansk)

Svenska

uppdragsforskning

Engelska

contract research

Svenska

uppdragstillägg

Engelska

salary supplement

Svenska

uppdragsutbildning

Engelska

contract education

Svenska

uppehållstillstånd för studenter

Engelska

student residence permit

Svenska

uppföljning

Engelska

follow up
monitoring

Svenska

uppföljningssystem

Engelska

follow-up system
monitoring system

Svenska

upphäva kursplan

Engelska

withdraw a course syllabus

Svenska

upprop

Engelska

roll-call

Svenska

uppsamling (se uppsamlingstentamen)

Engelska

Svenska

uppsamlingstentamen

Engelska

catch-up examination

Svenska

uppsamlingstillfälle (se uppsamlingstentamen)

Engelska

Svenska

uppsamlingsvecka (se uppsamlingstentamen)

Engelska

Svenska

uppsats

Engelska

academic paper

Svenska

urologi och njurmedicin

Engelska

urology and nephrology

Svenska

urval

Engelska

selection

Svenska

urvalsbestämmelse

Engelska

selection regulations

Svenska

urvalsförfarande

Engelska

selection procedure

Svenska

urvalsgrund
urvalskriterium

Engelska

selection criterion

Svenska

urvalsgrupp

Engelska

selection group

Svenska

urvalskriterium (se urvalsgrund)

Engelska

Svenska

urvalsregler

Engelska

selection rules and procedures

Svenska

utbilda

Engelska

educate
train

Svenska

utbildad

Engelska

educated
trained , skilled , qualified

Svenska

utbildning (1)

Engelska

courses and study programmes

Svenska

utbildning (2)

Engelska

education
training

Svenska

utbildning på avancerad nivå (se högskoleutbildning på avancerad nivå)

Engelska

Svenska

utbildning på forskarnivå (se högskoleutbildning på forskarnivå)

Engelska

Svenska

utbildningsanordnare

Engelska

education provider
course provider

Svenska

utbildningsbakgrund för studerande

Engelska

students’ educational background

Svenska

utbildningsbevakning

Engelska

monitoring of courses and programmes

Svenska

utbildningsbevis

Engelska

course certificate

Svenska

utbildningsbidrag

Engelska

doctoral grant

Svenska

utbildningsform

Engelska

type of education
form of education

Svenska

utbildningsledare

Engelska

faculty programme director

Svenska

utbildningsnivå

Engelska

education cycle
education level

Svenska

utbildningsnämnd

Engelska

study programmes board

Svenska

utbildningsområde

Engelska

disciplinary domain

Svenska

utbildningsplan

Engelska

programme syllabus
study program (amerikansk)

Svenska

utbildningsplats (se helårsprestation)

Engelska

Svenska

utbildningsplats (se helårsstudent)

Engelska

Svenska

utbildningsplattform (se lärplattform)

Engelska

Svenska

utbildningspolitik

Engelska

education policy

Svenska

utbildningsprogram
program

Engelska

degree programme

Svenska

utbildningssystem

Engelska

education system
educational system

Svenska

utbildningsuppdrag

Engelska

funding agreement targets

Svenska

utbildningsutbud

Engelska

courses and programmes offered
range of programmes

Svenska

utbildningsutvärdering

Engelska

programme evaluation

Svenska

utbildningsvetenskap

Engelska

educational sciences

Svenska

utbildningsvetenskaplig kärna
UVK

Engelska

core education subjects
general education studies

Svenska

utbildningsväsen

Engelska

education system
educational system

Svenska

utbyteskomplettering

Engelska

retaken qualification

Svenska

utbyteslärare

Engelska

exchange teacher

Svenska

utbytesprogram

Engelska

exchange programme

Svenska

utbytesstipendium

Engelska

mobility grant
exchange scholarship

Svenska

utbytesstudent

Engelska

exchange student

Svenska

utbytesstudier

Engelska

exchange studies

Svenska

utfärda examen

Engelska

award degree

Svenska

utlandsförlagd utbildning

Engelska

courses taken at a partner university abroad

Svenska

utlandspraktik

Engelska

international placement
international internship

Svenska

utlandsstudier

Engelska

study abroad

Svenska

utlysning av anställning

Engelska

notification of a vacancy
advertisement of a position

Svenska

utlysning av forskningsmedel

Engelska

call for proposals

Svenska

utlåtande om utländsk utbildning

Engelska

statement of recognition

Svenska

utländsk student (se inresande student)

Engelska

Svenska

utresande student

Engelska

outgoing student

Svenska

utresande student (se internationell student)

Engelska

Svenska

utvecklingsbiologi

Engelska

developmental biology

Svenska

utvärdera

Engelska

evaluate

Svenska

utvärdering

Engelska

evaluation

Svenska

utvärderingsmetod

Engelska

evaluation method

Svenska

utvärderingsrapport

Engelska

evaluation report

Svenska

UVK (se utbildningsvetenskaplig kärna)

Engelska

Till toppen av sidan