Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

121 träffar

R

Engelska

R&D (se research and development)

Svenska

Engelska

radiographer

Svenska

röntgensjuksköterska

Engelska

radiology, nuclear medicine and medical imaging

Svenska

radiologi och bildbehandling

Engelska

range of courses offered

Svenska

kursutbud

Engelska

range of programmes (se courses and programmes offered)

Svenska

Engelska

rate of study
pace of study

Svenska

studietakt
kurstakt

Engelska

reader (se docent)

Svenska

Engelska

reading course
independent study (amerikansk)

Svenska

läskurs
självstudiekurs

Engelska

reapplication

Svenska

återanmälan

Engelska

reapplied

Svenska

återanmäld

Engelska

reapply

Svenska

återanmäla sig

Engelska

reassessment (se review)

Svenska

Engelska

recent graduate
recently graduated

Svenska

nyutexaminerad
nyexaminerad

Engelska

recently graduated (se recent graduate)

Svenska

Engelska

recognised university teacher

Svenska

meriterad lärare

Engelska

recognition of foreign qualifications

Svenska

bedömning av utländsk utbildning

Engelska

recognition of qualification

Svenska

erkännande

Engelska

recruitment

Svenska

rekrytering

Engelska

recruitment imbalance

Svenska

snedrekrytering

Engelska

recruitment target

Svenska

rekryteringsmål

Engelska

register

Svenska

registrera

Engelska

registered
licensed , chartered

Svenska

legitimerad

Engelska

registrar (se chief administrative officer)

Svenska

Engelska

registration

Svenska

registrering

Engelska

registration of grades in student registry

Svenska

betygsrapportering

Engelska

regular academic year (se standard academic year)

Svenska

Engelska

regulated profession

Svenska

reglerat yrke

Engelska

regulation
directive

Svenska

föreskrift

Engelska

regulatory authority (se supervisory authority)

Svenska

Engelska

regulatory responsibility (se supervisory responsibility)

Svenska

Engelska

reject

Svenska

avslå

Engelska

reject (se dismiss)

Svenska

Engelska

relative grade

Svenska

relativt betyg

Engelska

reliability and maintenance

Svenska

tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Engelska

religious studies

Svenska

religionsvetenskap

Engelska

remote examination
off-campus examination

Svenska

distanstentamen

Engelska

remote sensing

Svenska

fjärranalysteknik

Engelska

remote teaching (se distance teaching)

Svenska

Engelska

renewable bioenergy research

Svenska

förnyelsebar bioenergi

Engelska

reporting requirement

Svenska

återrapporteringskrav

Engelska

requested document

Svenska

begärt dokument

Engelska

required course

Svenska

behörighetskurs

Engelska

required qualifications (se competence requirements)

Svenska

Engelska

required reading

Svenska

kurslitteratur

Engelska

required to pay fees

Svenska

avgiftsskyldig

Engelska

re-registration

Svenska

omregistrering

Engelska

research

Svenska

forskning
vetenskaplig forskning

Engelska

research and development
R&D

Svenska

forskning och utveckling
FoU

Engelska

research and development company

Svenska

forsknings- och utvecklingsföretag

Engelska

research and development in the fine, performing or creative arts (se artistic research and development)

Svenska

Engelska

research appointment
research post

Svenska

forskaranställning

Engelska

research assignment

Svenska

forskningsuppdrag

Engelska

research assistant

Svenska

forskningsassistent

Engelska

research associate (se postdoctoral research fellow)

Svenska

Engelska

research basis

Svenska

forskningsanknytning

Engelska

research board

Svenska

forskningsnämnd

Engelska

research body

Svenska

forskningsorgan

Engelska

research career

Svenska

forskarkarriär

Engelska

research centre

Svenska

forskningscentrum
forskningscenter

Engelska

research council (se government research funding body)

Svenska

Engelska

research director (se head of research)

Svenska

Engelska

research documentation
scientific documentation

Svenska

vetenskaplig dokumentation

Engelska

research domain

Svenska

forskningsområde

Engelska

research ethics

Svenska

forskningsetik

Engelska

research experience

Svenska

forskningserfarenhet

Engelska

research expertise

Svenska

vetenskaplig skicklighet

Engelska

research expertise (se research skills)

Svenska

Engelska

research faculty

Svenska

forskarkollegium

Engelska

research findings (se research results)

Svenska

Engelska

research foundation

Svenska

forskningsstiftelse

Engelska

research fund

Svenska

vetenskapsfond

Engelska

research funding

Svenska

forskningsfinansiering

Engelska

research funding

Svenska

forskningsmedel

Engelska

research funding agency

Svenska

forskningsfinansierande myndighet

Engelska

research funding body

Svenska

forskningsfinansiär

Engelska

research grant

Svenska

forskningsbidrag

Engelska

research grant (se research scholarship)

Svenska

Engelska

research group leader (se head of research)

Svenska

Engelska

research institute

Svenska

forskningsinstitut

Engelska

research issue

Svenska

forskningsproblem

Engelska

research library
university library

Svenska

vetenskapligt bibliotek

Engelska

research methodology

Svenska

forskningsmetodik

Engelska

research misconduct

Svenska

vetenskaplig oredlighet
forskningsfusk

Engelska

research officer

Svenska

forskningssekreterare

Engelska

research or teaching assistant with doctoral grant

Svenska

assistent med utbildningsbidrag

Engelska

research overview

Svenska

forskningsöversikt

Engelska

research park (se science park)

Svenska

Engelska

research policy

Svenska

forskningspolitik

Engelska

research post (se research appointment)

Svenska

Engelska

research programme

Svenska

forskningsprogram

Engelska

research programmes board
third-cycle programmes board , doctoral programmes board

Svenska

forskarutbildningsnämnd

Engelska

research programs (se third-cycle courses and study programmes)

Svenska

Engelska

research project

Svenska

forskningsprojekt

Engelska

research publication
academic publication , scholarly publication , scientific publication

Svenska

vetenskaplig publikation

Engelska

research results
research findings

Svenska

forskningsresultat

Engelska

research scholarship
research grant

Svenska

forskningsstipendium
forskarstipendium

Engelska

research skills
research expertise

Svenska

forskningsskicklighet

Engelska

research student (se doctoral student)

Svenska

Engelska

research subject

Svenska

forskningsämne

Engelska

research supervisor (se doctoral supervisor)

Svenska

Engelska

research team

Svenska

forskargrupp
forskarlag

Engelska

researcher

Svenska

forskare

Engelska

researcher exchange

Svenska

forskarutbyte

Engelska

resit

Svenska

omtentamen

Engelska

resource allocation system (se funding system)

Svenska

Engelska

respiratory medicine and allergy

Svenska

lungmedicin och allergi

Engelska

result oriented

Svenska

mål- och resultatorienterad

Engelska

result-oriented management
management by objectives and results

Svenska

mål- och resultatstyrning

Engelska

retaken qualification

Svenska

utbyteskomplettering

Engelska

retention
persistence

Svenska

kvarvaro

Engelska

review
inspect

Svenska

granska

Engelska

review
reassessment

Svenska

omprövning

Engelska

review (se assessment)

Svenska

Engelska

review a decision

Svenska

ompröva ett beslut

Engelska

revoke degree-awarding powers
revoke entitlement to award a qualification

Svenska

återkalla examenstillstånd
dra in examenstillstånd

Engelska

revoke entitlement to award a qualification (se revoke degree-awarding powers)

Svenska

Engelska

rheumatology and autoimmunity

Svenska

reumatologi och inflammation

Engelska

robotics

Svenska

robotteknik och automation

Engelska

roll-call

Svenska

upprop

Engelska

room with tiered seating (se lecture theatre)

Svenska

Engelska

running costs (se operating costs)

Svenska

Till toppen av sidan