Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

113 träffar

B

Svenska

Bachelor's degree (se examen på grundnivå)

Engelska

Svenska

Bachelor's level qualification (se examen på grundnivå)

Engelska

Svenska

barn- och ungdomspedagogisk examen

Engelska

Bachelor of Education in Child and Youth Education

Svenska

barnmorska

Engelska

midwife

Svenska

barnmorskeexamen

Engelska

Postgraduate Diploma in Midwifery

Svenska

basgrupp (se PBL-basgrupp)

Engelska

Svenska

basår (se basårsutbildning)

Engelska

Svenska

basårsutbildning

Engelska

foundation year programme

Svenska

bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Engelska

manufacturing, surface and joining technology

Svenska

bedöma

Engelska

assess

Svenska

bedömargrupp

Engelska

assessment panel
panel of assessors

Svenska

bedömning av kvalitetssäkringssystem

Engelska

quality assurance audit

Svenska

bedömning av utländsk utbildning

Engelska

recognition of foreign qualifications

Svenska

bedömningsgrund

Engelska

basis of assessment

Svenska

bedömningshandboken

Engelska

Qualification Assessment Manual

Svenska

befordra

Engelska

promote

Svenska

befordran
befordring

Engelska

promotion

Svenska

befordring (se befordran)

Engelska

Svenska

befordringsprofessur (se anställning som professor)

Engelska

Svenska

begärt dokument

Engelska

requested document

Svenska

behovsmotiverad forskning
behovsstyrd forskning

Engelska

needs-driven research

Svenska

behovsstyrd forskning (se behovsmotiverad forskning)

Engelska

Svenska

behörig att utföra brandskyddskontroll

Engelska

authorised to conduct fire safety inspection

Svenska

behörig sökande

Engelska

qualified applicant

Svenska

behörig till studier

Engelska

qualified for entry
qualified for admission

Svenska

behörighet

Engelska

entry requirements
admission requirements

Svenska

behörighetsbevis för lärare

Engelska

qualified teacher status certificate
QTS certificate

Svenska

behörighetsbevis för utlandsstudier (se behörighetsintyg för utlandsstudier)

Engelska

Svenska

behörighetsgivande förutbildning

Engelska

access programme

Svenska

behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
BHU

Engelska

qualifying course in higher education pedagogy

Svenska

behörighetsgivande kurs

Engelska

prerequisite course
qualifying course

Svenska

behörighetsintyg för utlandsstudier
behörighetsbevis för utlandsstudier

Engelska

certificate of eligibility for higher education studies

Svenska

behörighetskomplettering

Engelska

qualification to fulfil entry requirements

Svenska

behörighetskrav
förkunskapskrav

Engelska

entry requirements
admission requirements

Svenska

behörighetskurs

Engelska

required course

Svenska

behörighetsprövning

Engelska

assessment of qualifications
evaluation of qualifications

Svenska

behörighetsregler

Engelska

entry regulations
admission regulations

Svenska

beprövad erfarenhet

Engelska

proven experience
best practice

Svenska

beroendelära

Engelska

substance abuse

Svenska

beräkningsbiologi (se bioinformatik)

Engelska

Svenska

beräkningsmatematik

Engelska

computational mathematics

Svenska

beställande högskola
köpande högskola

Engelska

contracting higher education institution

Svenska

beställd utbildning

Engelska

contracted course

Svenska

betalande student
betalstudent

Engelska

fee-paying student

Svenska

betalstudent (se betalande student)

Engelska

Svenska

betyg

Engelska

grade

Svenska

betyg i gymnasieskolan (se gymnasiebetyg)

Engelska

Svenska

betygsgrad
betygssteg

Engelska

grade
grade within a grading system

Svenska

betygshandling

Engelska

certificate

Svenska

betygskriterier

Engelska

grading criteria

Svenska

betygsmedelvärde

Engelska

grade point average
grade average

Svenska

betygsnämnd

Engelska

examining committee
grading committee

Svenska

betygsrapportering

Engelska

registration of grades in student registry

Svenska

betygsskala

Engelska

grading scale

Svenska

betygssteg (se betygsgrad)

Engelska

Svenska

betygssystem

Engelska

grading system

Svenska

betygsunderlag

Engelska

basis of assessment

Svenska

betygsurval (se urval)

Engelska

Svenska

betygsutdrag

Engelska

official transcript

Svenska

betygsvärde

Engelska

course value
tariff points /GB/

Svenska

betygsätta
sätta betyg

Engelska

grade

Svenska

bevilja undantag
ge dispens

Engelska

exempt
waive

Svenska

BHU (se behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning)

Engelska

Svenska

bidragsbeviljande myndighet

Engelska

funding authority

Svenska

bidragsdel av studiemedel

Engelska

student grant

Svenska

bifalla

Engelska

approve

Svenska

bihandledare
biträdande handledare

Engelska

assistant supervisor
second supervisor

Svenska

bilaga till examensbevis

Engelska

diploma supplement

Svenska

bildkonst

Engelska

visual arts

Svenska

bildlärarexamen

Engelska

Bachelor of Education in Art and Design

Svenska

bildning

Engelska

Bildung
education

Svenska

bioenergi

Engelska

bioenergy

Svenska

biofysik

Engelska

biophysics

Svenska

bioinformatik
beräkningsbiologi

Engelska

bioinformatics
computational biology

Svenska

bioinformatik och systembiologi

Engelska

bioinformatics and systems biology

Svenska

biokatalys och enzymteknik

Engelska

biocatalysis and enzyme technology

Svenska

biokemi och molekylärbiologi

Engelska

biochemistry and molecular biology

Svenska

biokemikalier

Engelska

biochemicals

Svenska

biologi

Engelska

biology
biological sciences

Svenska

biologisk systematik

Engelska

biological systematics

Svenska

biomaterial

Engelska

bio materials

Svenska

biomaterialvetenskap

Engelska

biomaterials science

Svenska

biomedicinsk analytiker

Engelska

biomedical scientist

Svenska

biomedicinsk analytikerexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science

Svenska

biomedicinsk laboratorieteknologi (se biomedicinsk laboratorievetenskap)

Engelska

Svenska

biomedicinsk laboratorievetenskap
biomedicinsk laboratorieteknologi

Engelska

biomedical laboratory science
biomedical laboratory technology

Svenska

bioprocessteknik

Engelska

bioprocess technology

Svenska

biosanering

Engelska

bioremediation

Svenska

bioteknik

Engelska

biotechnology

Svenska

bioteknisk apparatteknik

Engelska

bioengineering equipment

Svenska

bioteknisk etik

Engelska

bioethics

Svenska

bioteknologi med applikationer på växter och djur

Engelska

agricultural biotechnology

Svenska

bisyssla

Engelska

secondary employment

Svenska

biträdande handledare (se bihandledare)

Engelska

Svenska

biträdande högskolelektor (se biträdande lektor)

Engelska

Svenska

biträdande lektor

Engelska

associate senior lecturer
assistant professor (amerikansk)

Svenska

biträdande prefekt

Engelska

deputy head of department
assistant head of department

Svenska

biträdande professor

Engelska

associate professor

Svenska

biträdande professor

Engelska

associate professor

Svenska

biträdande universitetslektor (se biträdande lektor)

Engelska

Svenska

blandade lärmiljöer

Engelska

blended learning

Svenska

bluffuniversitet

Engelska

diploma mill

Svenska

Bolognaexpert

Engelska

Bologna Expert

Svenska

Bolognaprocessen

Engelska

Bologna Process

Svenska

bortfall

Engelska

non-completion
student attrition

Svenska

bortfallsfrekvens

Engelska

attrition rate
non-completion rate

Svenska

botanik

Engelska

botany

Svenska

brandingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Fire Protection Engineering

Svenska

breddad rekrytering

Engelska

widening participation /GB/
broader recruitment

Svenska

breddningsstudier

Engelska

complementary studies

Svenska

bristande kvalitet

Engelska

Inadequate Quality

Svenska

bruttostudietid

Engelska

maximum permitted period of study

Svenska

byggproduktion

Engelska

construction management
Till toppen av sidan