Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

625 träffar

��

Svenska

adjungera

Engelska

co-opt

Svenska

adjungerad

Engelska

adjunct

Svenska

adjungerad lektor (se adjungerad)

Engelska

Svenska

adjunkt
universitetsadjunkt , högskoleadjunkt

Engelska

lecturer

Svenska

admissions (se antagning)

Engelska

Svenska

admissions process (se antagning)

Engelska

Svenska

advisory committee to the president (se rektorsråd)

Engelska

Svenska

advisory committee to the vice-chancellor (se rektorsråd)

Engelska

Svenska

advisory to the president (se rektorsråd)

Engelska

Svenska

advisory to the vice-chancellor (se rektorsråd)

Engelska

Svenska

akademisk avhandling
avhandling

Engelska

thesis
dissertation

Svenska

akademisk avhandling för licentiatexamen (se licentiatuppsats)

Engelska

Svenska

akademisk utbildning (se högskoleutbildning)

Engelska

Svenska

ALE (se arbetslivserfarenhet)

Engelska

Svenska

ALF (se ALF-ersättning)

Engelska

Svenska

ALF-ersättning
Anslag för läkarutbildning och forskning , ALF

Engelska

funding for medical training and research

Svenska

allmän behörighet (se grundläggande behörighet)

Engelska

Svenska

allmänt utbildningsområde
AUO

Engelska

general education studies

Svenska

allmänt utbildningsområde (se utbildningsvetenskaplig kärna)

Engelska

Svenska

anmälan
ansökan , ansökning , anmälning

Engelska

application

Svenska

anmälning (se anmälan)

Engelska

Svenska

anmälningsavgift
ansökningsavgift

Engelska

application fee

Svenska

anmälningsblankett
ansökningsblankett

Engelska

application form

Svenska

anmälningskod
ansökningskod

Engelska

application code

Svenska

Anslag för läkarutbildning och forskning (se ALF-ersättning)

Engelska

Svenska

anställning

Engelska

employment

Svenska

anställning som professor

Engelska

professorship
chair

Svenska

anställningsnämnd (se tjänsteförslagsnämnd)

Engelska

Svenska

ansökan (se anmälan)

Engelska

Svenska

ansökning (se anmälan)

Engelska

Svenska

ansökningsavgift (se anmälningsavgift)

Engelska

Svenska

ansökningsblankett (se anmälningsblankett)

Engelska

Svenska

ansökningskod (se anmälningskod)

Engelska

Svenska

antagen

Engelska

admitted

Svenska

antagen med villkor

Engelska

conditionally admitted

Svenska

antagning

Engelska

admission

Svenska

antagningsprocess (se antagning)

Engelska

Svenska

antagningsprov

Engelska

entrance examination
entrance test

Svenska

arbetslivsanknytning
yrkeslivsanknytning

Engelska

links with the world of work

Svenska

arbetslivserfarenhet
yrkeslivserfarenhet , ALE

Engelska

professional experience
work experience

Svenska

arbetslivsorienterad
yrkeslivsorienterad

Engelska

work oriented
work related

Svenska

arbetslivsrepresentant
yrkeslivsrepresentant

Engelska

labour market representative

Svenska

aspirantutbildning (se kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning)

Engelska

Svenska

associate professor (se biträdande lektor)

Engelska

Svenska

associate professor (se lektor)

Engelska

Svenska

AUO (se allmänt utbildningsområde)

Engelska

Svenska

AUO (se utbildningsvetenskaplig kärna)

Engelska

Svenska

avgångsbetyg (se slutbetyg)

Engelska

Svenska

avhandling (se akademisk avhandling)

Engelska

Svenska

avhopp (se kvarvaro)

Engelska

Svenska

avknoppningsföretag
inkubatorföretag

Engelska

spin-off company
spin-out company , incubator company

Svenska

Bachelor's degree (se examen på grundnivå)

Engelska

Svenska

Bachelor's level qualification (se examen på grundnivå)

Engelska

Svenska

basgrupp (se PBL-basgrupp)

Engelska

Svenska

basår (se basårsutbildning)

Engelska

Svenska

basårsutbildning

Engelska

foundation year programme

Svenska

befordran
befordring

Engelska

promotion

Svenska

befordring (se befordran)

Engelska

Svenska

befordringsprofessur (se anställning som professor)

Engelska

Svenska

behovsmotiverad forskning
behovsstyrd forskning

Engelska

needs-driven research

Svenska

behovsstyrd forskning (se behovsmotiverad forskning)

Engelska

Svenska

behörighetsbevis för utlandsstudier (se behörighetsintyg för utlandsstudier)

Engelska

Svenska

behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
BHU

Engelska

qualifying course in higher education pedagogy

Svenska

behörighetsintyg för utlandsstudier
behörighetsbevis för utlandsstudier

Engelska

certificate of eligibility for higher education studies

Svenska

behörighetskrav
förkunskapskrav

Engelska

entry requirements
admission requirements

Svenska

beräkningsbiologi (se bioinformatik)

Engelska

Svenska

beställande högskola
köpande högskola

Engelska

contracting higher education institution

Svenska

betalande student
betalstudent

Engelska

fee-paying student

Svenska

betalstudent (se betalande student)

Engelska

Svenska

betyg i gymnasieskolan (se gymnasiebetyg)

Engelska

Svenska

betygsgrad
betygssteg

Engelska

grade
grade within a grading system

Svenska

betygssteg (se betygsgrad)

Engelska

Svenska

betygsurval (se urval)

Engelska

Svenska

betygsätta
sätta betyg

Engelska

grade

Svenska

bevilja undantag
ge dispens

Engelska

exempt
waive

Svenska

BHU (se behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning)

Engelska

Svenska

bihandledare
biträdande handledare

Engelska

assistant supervisor
second supervisor

Svenska

bioinformatik
beräkningsbiologi

Engelska

bioinformatics
computational biology

Svenska

biomedicinsk laboratorieteknologi (se biomedicinsk laboratorievetenskap)

Engelska

Svenska

biomedicinsk laboratorievetenskap
biomedicinsk laboratorieteknologi

Engelska

biomedical laboratory science
biomedical laboratory technology

Svenska

biträdande handledare (se bihandledare)

Engelska

Svenska

biträdande högskolelektor (se biträdande lektor)

Engelska

Svenska

biträdande lektor

Engelska

associate senior lecturer
assistant professor (amerikansk)

Svenska

biträdande universitetslektor (se biträdande lektor)

Engelska

Svenska

campus
universitetsområde

Engelska

campus

Svenska

campusbaserad utbildning (se campusutbildning)

Engelska

Svenska

campusutbildning
campusbaserad utbildning

Engelska

campus-based course or study programme

Svenska

case (se fallstudie)

Engelska

Svenska

central antagning (se samordnad antagning)

Engelska

Svenska

clinical placement (se praktik)

Engelska

Svenska

clinical placement (se verksamhetsförlagd utbildning)

Engelska

Svenska

clinical rotations (se praktik)

Engelska

Svenska

clinical rotations (se verksamhetsförlagd utbildning)

Engelska

Svenska

clinical training (se praktik)

Engelska

Svenska

clinical training (se verksamhetsförlagd utbildning)

Engelska

Svenska

collegeutbildning (se högskoleintroducerande utbildning)

Engelska

Svenska

data- och informationsvetenskap
datateknik

Engelska

computer and information science

Svenska

datalogi (se datavetenskap)

Engelska

Svenska

datateknik (se data- och informationsvetenskap)

Engelska

Svenska

datavetenskap
datalogi

Engelska

computer science

Svenska

Degree of licentiate (se examen på forskarnivå)

Engelska

Svenska

dekan
dekanus

Engelska

dean

Svenska

dekanus (se dekan)

Engelska

Svenska

delprov (se deltentamen)

Engelska

Svenska

deltentamen
delprov

Engelska

examination

Svenska

digital hemtentamen (se hemtentamen)

Engelska

Svenska

digital tentamen

Engelska

e-examination

Svenska

disciplinbestämmelse
disciplinregel

Engelska

disciplinary regulation
disciplinary provision

Svenska

disciplinregel (se disciplinbestämmelse)

Engelska

Svenska

disciplinåtgärd (se disciplinär åtgärd)

Engelska

Svenska

disciplinär åtgärd
disciplinåtgärd

Engelska

disciplinary measure

Svenska

discussant (se opponent)

Engelska

Svenska

diskutant (se opponent)

Engelska

Svenska

dispens från behörighetskrav (se undantag från behörighetskrav)

Engelska

Svenska

distansstudier (se distansutbildning)

Engelska

Svenska

distanstentamen (se tentamen på annan ort)

Engelska

Svenska

distansundervisning

Engelska

distance teaching
remote teaching

Svenska

distansutbildning

Engelska

distance education

Svenska

djursjukskötarexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing

Svenska

djursjukvårdarexamen (se djursjukskötarexamen)

Engelska

Svenska

docent

Engelska

docent
reader , associate professor (amerikansk)

Svenska

docentbevis
docentintyg

Engelska

docent certificate

Svenska

docentintyg (se docentbevis)

Engelska

Svenska

docentur (se docent)

Engelska

Svenska

doctoral degree (se examen på forskarnivå)

Engelska

Svenska

doctoral level qualification (se examen på forskarnivå)

Engelska

Svenska

doktorand
forskarstudent , forskarstuderande

Engelska

doctoral student
third-cycle student , research student , PhD student

Svenska

doktorandanställning

Engelska

doctoral studentship
PhD studentship

Svenska

doktorandkurs (se forskarutbildningskurs)

Engelska

Svenska

doktorandombud (se doktorandombudsman)

Engelska

Svenska

doktorandombudsman
doktorandombud

Engelska

doctoral student representative

Svenska

doktorandstudier (se forskarstudier)

Engelska

Svenska

doktorandtjänst (se doktorandanställning)

Engelska

Svenska

doktorspromotion
promotion , promovering

Engelska

doctoral award ceremony
doctoral degree ceremony , doctoral degree conferment ceremony

Svenska

dra in examenstillstånd (se återkalla examenstillstånd)

Engelska

Svenska

dubbel examen

Engelska

double degree

Svenska

efteranmälan
efteransökan , sen anmälan

Engelska

late application

Svenska

efteransökan (se efteranmälan)

Engelska

Svenska

efterantagning
kompletterande antagning

Engelska

acceptance of late applicants

Svenska

ekvivalering (se erkännande)

Engelska

Svenska

elective (se valbar kurs)

Engelska

Svenska

e-lärande (se webbaserad distansutbildning)

Engelska

Svenska

enstaka kurs (se fristående kurs)

Engelska

Svenska

erkännande

Engelska

recognition of qualification

Svenska

ersättning per capita (se per capita-ersättning)

Engelska

Svenska

e-tentamen (se digital tentamen)

Engelska

Svenska

examen (se examination)

Engelska

Svenska

examen på avancerad nivå

Engelska

second-cycle qualification

Svenska

examen på forskarnivå

Engelska

third-cycle qualification

Svenska

examen på grundnivå

Engelska

first-cycle qualification

Svenska

examensarbete
självständigt arbete

Engelska

degree project
independent project

Svenska

examensrätt (se examenstillstånd)

Engelska

Svenska

examensstruktur (se referensram för examina)

Engelska

Svenska

examenstillstånd

Engelska

degree-awarding powers
entitlement to award a qualification

Svenska

examenstillståndsprövning
prövning av examenstillstånd

Engelska

appraisal of degree-awarding powers

Svenska

examination

Engelska

summative assessment

Svenska

examinationsmål (se mål för antal examina)

Engelska

Svenska

examinationsrätt (se examenstillstånd)

Engelska

Svenska

examinationstillfälle (se tentamenstillfälle)

Engelska

Svenska

examinerad
högskoleexaminerad

Engelska

graduate
college graduate (amerikansk)

Svenska

excellent lärare

Engelska

distinguished university teacher
excellent teaching practitioner

Svenska

excellent lärare (se meriterad lärare)

Engelska

Svenska

exjobb (se examensarbete)

Engelska

Svenska

faktiskt studieresultat (se läranderesultat)

Engelska

Svenska

fakultetsnämnd

Engelska

faculty board

Svenska

fakultetsopponent (se opponent)

Engelska

Svenska

fallstudie

Engelska

case study

Svenska

fil. dr (se filosofie doktorsexamen)

Engelska

Svenska

fil.dr (se filosofie doktorsexamen)

Engelska

Svenska

filosofie doktor (se filosofie doktorsexamen)

Engelska

Svenska

filosofie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy

Svenska

fjärrundervisning (se distansundervisning)

Engelska

Svenska

flervetenskap (se mångvetenskap)

Engelska

Svenska

flervetenskaplig (se mångvetenskaplig)

Engelska

Svenska

for credit (se poänggivande)

Engelska

Svenska

formativ utvärdering
fortlöpande utvärdering

Engelska

formative evaluation

Svenska

forskaranställning

Engelska

research appointment
research post

Svenska

forskare

Engelska

researcher

Svenska

forskarexamen (se examen på forskarnivå)

Engelska

Svenska

forskargrupp
forskarlag

Engelska

research team

Svenska

forskarlag (se forskargrupp)

Engelska

Svenska

forskarstipendium (se forskningsstipendium)

Engelska

Svenska

forskarstudent (se doktorand)

Engelska

Svenska

forskarstuderande (se doktorand)

Engelska

Svenska

forskarstudier
doktorandstudier

Engelska

doctoral studies

Svenska

forskarstudier (se högskoleutbildning på forskarnivå)

Engelska

Svenska

forskartjänst (se forskaranställning)

Engelska

Svenska

forskarutbildning (se högskoleutbildning på forskarnivå)

Engelska

Svenska

forskarutbildningskurs
doktorandkurs

Engelska

third-cycle course
doctoral course

Svenska

forskning
vetenskaplig forskning

Engelska

research

Svenska

forskning och utveckling
FoU

Engelska

research and development
R&D

Svenska

forskningscenter (se forskningscentrum)

Engelska

Svenska

forskningscentrum
forskningscenter

Engelska

research centre

Svenska

forskningsfusk (se vetenskaplig oredlighet)

Engelska

Svenska

forskningsledare
vetenskaplig ledare

Engelska

head of research
research director , research group leader

Svenska

forskningsstipendium
forskarstipendium

Engelska

research scholarship
research grant

Svenska

fortlöpande utvärdering (se formativ utvärdering)

Engelska

Svenska

fortsättningskurs (se kurs)

Engelska

Svenska

FoU (se forskning och utveckling)

Engelska

Svenska

freemover-student
freemoverstudent

Engelska

non-exchange student
free mover

Svenska

freemoverstudent (se freemover-student)

Engelska

Svenska

fristående kurs

Engelska

freestanding course

Svenska

fullföljd utbildning (se fullgjord utbildning)

Engelska

Svenska

fullgjord utbildning
fullföljd utbildning

Engelska

completed education

Svenska

fup (se förutbildningspoäng)

Engelska

Svenska

FUP (se förutbildningspoäng)

Engelska

Svenska

fysioterapeutexamen
sjukgymnastexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy

Svenska

fördjupning inom huvudområdet
progression inom huvudområdet

Engelska

specialised study in the main field

Svenska

fördjupningskurs (se kurs)

Engelska

Svenska

företagsdoktorand
industridoktorand

Engelska

externally employed doctoral student

Svenska

företagsinkubator
inkubator

Engelska

business incubator
incubator

Svenska

förkunskapskrav (se behörighetskrav)

Engelska

Svenska

förutbildningspoäng
fup , FUP

Engelska

access credits

Svenska

förvaltningschef (se universitetsdirektör )

Engelska

Svenska

förväntat studieresultat (se lärandemål)

Engelska

Svenska

G (se godkänd)

Engelska

Svenska

ge dispens (se bevilja undantag)

Engelska

Svenska

gemensam antagning (se samordnad antagning)

Engelska

Svenska

general degree (se generell examen)

Engelska

Svenska

generell examen

Engelska

general qualification

Svenska

godkänd
G

Engelska

pass

Svenska

grundexamen (se examen på grundnivå)

Engelska

Svenska

grundkurs (se kurs)

Engelska

Svenska

grundläggande behörighet

Engelska

general entry requirements

Svenska

grundläggande högskoleutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)

Engelska

Svenska

grundnivå

Engelska

first cycle

Svenska

grundutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)

Engelska

Svenska

grundutbildningsnivå (se grundnivå)

Engelska

Svenska

grundutbildningsnämnd (se fakultetsnämnd)

Engelska

Svenska

gymnasial vuxenutbildning

Engelska

adult education at upper-secondary level

Svenska

gymnasiebetyg
betyg i gymnasieskolan

Engelska

final school grades

Svenska

gäststudent (se inresande student)

Engelska

Svenska

gäststudent (se internationell student)

Engelska

Svenska

gäststuderande (se inresande student)

Engelska

Svenska

halvfart (se halvfartsstudier)

Engelska

Svenska

halvfartsstudier

Engelska

studies at 50 % pace

Svenska

halvtid (se halvtidsstudier)

Engelska

Svenska

halvtidskontroll
halvtidsseminarium , mittgenomgång

Engelska

mid-way review

Svenska

halvtidsseminarium (se halvtidskontroll)

Engelska

Svenska

halvtidsstudier

Engelska

part-time studies
half-time studies

Svenska

HAN (se Högskolans avskiljandenämnd)

Engelska

Svenska

head of academy (se prefekt)

Engelska

Svenska

head of school (se prefekt)

Engelska

Svenska

helfart (se helfartsstudier)

Engelska

Svenska

helfartsstudier

Engelska

studies at 100 % pace

Svenska

helfartsstudier (se heltidsstudier)

Engelska

Svenska

heltid (se heltidsstudier)

Engelska

Svenska

heltidsstudier

Engelska

full-time studies

Svenska

helårsprestation

Engelska

annual performance equivalent

Svenska

helårsstudent

Engelska

FTE
full-time equivalent

Svenska

hemtentamen

Engelska

take-home examination
unsupervised examination

Svenska

HSAMO (se huvudstuderandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

HSSO (se huvudstuderandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

huvudområde
huvudsakligt område

Engelska

main field of study

Svenska

huvudsakligt område (se huvudområde)

Engelska

Svenska

huvudstuderandearbetsmiljöombud (se huvudstuderandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

huvudstuderandeskyddsombud
huvudstuderandearbetsmiljöombud

Engelska

chief student safety representative

Svenska

huvudämne (se huvudområde)

Engelska

Svenska

håp (se helårsprestation)

Engelska

Svenska

hås (se helårsstudent)

Engelska

Svenska

högre utbildning (se högskoleutbildning)

Engelska

Svenska

Högskolans avskiljandenämnd
HAN

Engelska

Higher Education Expulsions Board

Svenska

högskoleadjunkt (se adjunkt)

Engelska

Svenska

högskoledirektör (se universitetsdirektör )

Engelska

Svenska

högskoleexaminerad (se examinerad)

Engelska

Svenska

högskoleintroducerande utbildning
collegeutbildning

Engelska

higher education access programme

Svenska

högskolekurs (se kurs)

Engelska

Svenska

högskolelektor (se lektor)

Engelska

Svenska

högskolelärare (se universitetslärare)

Engelska

Svenska

högskolenivå (se universitetsnivå)

Engelska

Svenska

högskolenybörjare (se nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå)

Engelska

Svenska

högskolepoäng

Engelska

credit
higher education credit

Svenska

högskolerektor (se rektor)

Engelska

Svenska

högskolestudier (se högskoleutbildning)

Engelska

Svenska

högskoleutbildning
högre utbildning , akademisk utbildning

Engelska

higher education

Svenska

högskoleutbildning på avancerad nivå
utbildning på avancerad nivå

Engelska

second-cycle courses and study programmes

Svenska

högskoleutbildning på forskarnivå
utbildning på forskarnivå , forskarutbildning

Engelska

third-cycle courses and study programmes
research programs (amerikansk)

Svenska

högskoleutbildning på grundnivå

Engelska

first-cycle courses and study programmes

Svenska

icke-poänggivande (se poänggivande)

Engelska

Svenska

IMER (se internationell migration och etniska relationer)

Engelska

Svenska

incomplete (se rest)

Engelska

Svenska

industridoktorand (se företagsdoktorand)

Engelska

Svenska

inkubator (se företagsinkubator)

Engelska

Svenska

inkubatorföretag (se avknoppningsföretag)

Engelska

Svenska

inlärningsproblem
inlärningssvårigheter

Engelska

additional needs
learning needs

Svenska

inlärningsstudio (se språklaboratorium)

Engelska

Svenska

inlärningssvårigheter (se inlärningsproblem)

Engelska

Svenska

inresande student

Engelska

incoming student
international student

Svenska

inresande student (se internationell student)

Engelska

Svenska

institutionschef (se prefekt)

Engelska

Svenska

institutionsföreståndare (se prefekt)

Engelska

Svenska

institutionsföreståndare (se prefekt)

Engelska

Svenska

intagen (se antagen)

Engelska

Svenska

intagning (se antagning)

Engelska

Svenska

interaktionsdesign (se människa-datorinteraktion)

Engelska

Svenska

internationell migration och etniska relationer
IMER

Engelska

international migration and ethnic relations

Svenska

internationell student

Engelska

international student

Svenska

inträdesprov (se antagningsprov)

Engelska

Svenska

ivägledning

Engelska

international mobility guidance

Svenska

juris kandidatexamen (se juristexamen)

Engelska

Svenska

juristexamen

Engelska

Degree of Master of Laws
LLM

Svenska

kandidatnivå (se grundnivå)

Engelska

Svenska

kommundoktorand (se företagsdoktorand)

Engelska

Svenska

kompletterande antagning (se efterantagning)

Engelska

Svenska

kompletterande pedagogisk utbildning
KPU

Engelska

supplementary teacher education

Svenska

kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning

Engelska

bridging programme for graduates with foreign qualifications

Svenska

komvux (se gymnasial vuxenutbildning)

Engelska

Svenska

konferensartikel

Engelska

paper

Svenska

KPU (se kompletterande pedagogisk utbildning)

Engelska

Svenska

kunskapsväxling (se kunskapsöverföring)

Engelska

Svenska

kunskapsöverföring
kunskapsväxling

Engelska

knowledge transfer
knowledge exchange

Svenska

kurs
universitetskurs , högskolekurs

Engelska

course
higher education course , university course

Svenska

kursansvarig (se kursansvarig lärare)

Engelska

Svenska

kursansvarig lärare
kursledare , kursansvarig

Engelska

course coordinator
course director

Svenska

kursledare (se kursansvarig lärare)

Engelska

Svenska

kurslitteratur

Engelska

required reading

Svenska

kursmoment

Engelska

course component

Svenska

kursplan

Engelska

course syllabus
course specification

Svenska

kurstakt (se studietakt)

Engelska

Svenska

kursutvärdering (se kursvärdering)

Engelska

Svenska

kursvärdering

Engelska

course evaluation

Svenska

kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning (se kvalificerad yrkesutbildning)

Engelska

Svenska

kvalificerad yrkesutbildning
kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning , KY

Engelska

post-secondary vocational education and training

Svenska

kvartsfart (se kvartsfartsstudier)

Engelska

Svenska

kvartsfartsstudier

Engelska

studies at 25 % pace

Svenska

kvarvarande (se kvarvaro)

Engelska

Svenska

kvarvaro

Engelska

retention
persistence

Svenska

KY (se kvalificerad yrkesutbildning)

Engelska

Svenska

kår (se studentkår)

Engelska

Svenska

källförteckning (se litteraturförteckning)

Engelska

Svenska

köpande högskola (se beställande högskola)

Engelska

Svenska

landstingsdoktorand (se företagsdoktorand)

Engelska

Svenska

ledningsråd (se rektorsråd)

Engelska

Svenska

legitimationsyrke (se reglerat yrke)

Engelska

Svenska

lektionstimme (se undervisningstimme)

Engelska

Svenska

lektor
universitetslektor , högskolelektor

Engelska

senior lecturer
assistant professor (amerikansk)

Svenska

lektorsanställning

Engelska

lectureship

Svenska

lektorstjänst (se lektorsanställning)

Engelska

Svenska

LIA (se lärande i arbetslivet)

Engelska

Svenska

licentiatavhandling (se licentiatuppsats)

Engelska

Svenska

licentiate degree (se examen på forskarnivå)

Engelska

Svenska

licentiatuppsats
licentiatavhandling , akademisk avhandling för licentiatexamen

Engelska

licentiate thesis

Svenska

litteraturförteckning
källförteckning

Engelska

list of references
bibliography

Svenska

lärande i arbete (se lärande i arbetslivet)

Engelska

Svenska

lärande i arbetslivet
lärande i arbete

Engelska

learning in a work environment

Svenska

lärandemål
förväntat studieresultat

Engelska

intended learning outcomes

Svenska

läranderesultat
faktiskt studieresultat

Engelska

achieved learning outcomes

Svenska

läraranställning

Engelska

teaching post
teaching position

Svenska

lärare (se universitetslärare)

Engelska

Svenska

lärartjänst (se läraranställning)

Engelska

Svenska

läroplan (se utbildningsplan)

Engelska

Svenska

lärplattform
utbildningsplattform

Engelska

virtual learning environment
VLE , learning management system , LMS

Svenska

läskurs
självstudiekurs

Engelska

reading course
independent study (amerikansk)

Svenska

Master's degree (se examen på avancerad nivå)

Engelska

Svenska

Master's level qualification (se examen på avancerad nivå)

Engelska

Svenska

meritberäkning
meritvärdering

Engelska

assessment of qualifications

Svenska

meriterad lärare

Engelska

recognised university teacher

Svenska

meriterad lärare (se excellent lärare)

Engelska

Svenska

meritvärdering (se meritberäkning)

Engelska

Svenska

mittgenomgång (se halvtidskontroll)

Engelska

Svenska

mobilitet (se rörlighet)

Engelska

Svenska

mobilitetsvägledning (se ivägledning)

Engelska

Svenska

moment (se kursmoment)

Engelska

Svenska

mooc (se mooc-kurs)

Engelska

Svenska

mooc-kurs
mooc , öppen webbkurs

Engelska

MOOC
massive open online course

Svenska

multipel examen (se dubbel examen)

Engelska

Svenska

munta (se muntlig tentamen)

Engelska

Svenska

muntlig tentamen

Engelska

oral examination
oral exam

Svenska

MVG (se mycket väl godkänd)

Engelska

Svenska

mycket väl godkänd
MVG

Engelska

pass with special distinction

Svenska

mål för antal examina
examinationsmål

Engelska

target number for degrees awarded

Svenska

mångvetenskap
flervetenskap

Engelska

multidisciplinarity

Svenska

mångvetenskaplig
flervetenskaplig

Engelska

multidisciplinary

Svenska

människa-datorinteraktion
interaktionsdesign

Engelska

human computer interaction

Svenska

nation (se studentnation)

Engelska

Svenska

non-credit (se poänggivande)

Engelska

Svenska

non-credit-bearing (se poänggivande)

Engelska

Svenska

not-for-credit (se poänggivande)

Engelska

Svenska

nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
högskolenybörjare

Engelska

HE entrant
new HE entrant , freshman (amerikansk)

Svenska

nyexaminerad (se nyutexaminerad)

Engelska

Svenska

nyutexaminerad
nyexaminerad

Engelska

recent graduate
recently graduated

Svenska

nätbaserad distansutbildning (se webbaserad distansutbildning)

Engelska

Svenska

nätbaserad distansutbildning (se webbaserad distansutbildning)

Engelska

Svenska

nätbaserad utbildning (se webbaserad distansutbildning)

Engelska

Svenska

nätkurs (se webbkurs)

Engelska

Svenska

nättentamen (se digital tentamen)

Engelska

Svenska

nätutbildning (se webbaserad distansutbildning)

Engelska

Svenska

omtentamen

Engelska

resit

Svenska

online examination (se digital tentamen)

Engelska

Svenska

onlinetentamen (se digital tentamen)

Engelska

Svenska

opponent

Engelska

external reviewer

Svenska

opponera
opponera på

Engelska

publicly discuss and examine
serve as faculty examiner , serve as student reviewer

Svenska

opponera på (se opponera)

Engelska

Svenska

opponering (se opposition)

Engelska

Svenska

opposition

Engelska

public discussion and examination
public examination

Svenska

paper (se konferensartikel)

Engelska

Svenska

PBL-basgrupp

Engelska

PBL group

Svenska

peer reviewer (se opponent)

Engelska

Svenska

per capita-ersättning
ersättning per capita

Engelska

per-capita funding

Svenska

PhD (se examen på forskarnivå)

Engelska

Svenska

plagiatkontrollverktyg (se plagiatverktyg)

Engelska

Svenska

plagiatverktyg
plagiatkontrollverktyg

Engelska

anti-plagiarism software
plagiarism checker

Svenska

postdokanställning (se postdoktorsanställning)

Engelska

Svenska

postdoktor (se postdoktorsanställning)

Engelska

Svenska

postdoktorsanställning
postdokanställning

Engelska

postdoctoral appointment
postdoc position

Svenska

postgraduate student (se doktorand)

Engelska

Svenska

poäng (se högskolepoäng)

Engelska

Svenska

poänggivande

Engelska

credit-bearing

Svenska

praktik

Engelska

placement
internship

Svenska

prefekt
institutionsföreståndare

Engelska

head of department
departmental chair

Svenska

preparandkurs (se propedeutisk kurs)

Engelska

Svenska

professor emerita (se professor emeritus)

Engelska

Svenska

professor emeritus
professor emerita

Engelska

professor emeritus
professor emerita , emeritus professor

Svenska

professur (se anställning som professor)

Engelska

Svenska

program (se utbildningsprogram)

Engelska

Svenska

progression inom huvudområdet (se fördjupning inom huvudområdet)

Engelska

Svenska

promotion (se doktorspromotion)

Engelska

Svenska

promoverad (se doktorspromotion)

Engelska

Svenska

promovering (se doktorspromotion)

Engelska

Svenska

propedeutisk kurs

Engelska

preparatory course

Svenska

proprefekt
ställföreträdande prefekt

Engelska

deputy head of department
assistant head of department

Svenska

provdel (se tentamensdel)

Engelska

Svenska

provdisputation (se slutseminarium)

Engelska

Svenska

provtillfälle (se tentamenstillfälle)

Engelska

Svenska

prövning av examenstillstånd (se examenstillståndsprövning)

Engelska

Svenska

påbyggnadskurs (se kurs)

Engelska

Svenska

påbyggnadsutbildning (se högskoleutbildning på avancerad nivå)

Engelska

Svenska

qualified first-choice applicants per admitted student (se söktryck)

Engelska

Svenska

reading list (se kurslitteratur)

Engelska

Svenska

recognition of prior learning (se validering av reell kompetens)

Engelska

Svenska

referensram för examina

Engelska

qualifications framework

Svenska

reglerat yrke

Engelska

regulated profession

Svenska

rektor

Engelska

vice-chancellor
President (amerikansk)

Svenska

rektorsråd

Engelska

adviser to the vice-chancellor
adviser to the president (amerikansk)

Svenska

rest

Engelska

not completed course component

Svenska

resttentamen (se rest)

Engelska

Svenska

retake (se omtentamen)

Engelska

Svenska

retention (se kvarvaro)

Engelska

Svenska

rörlighet
mobilitet

Engelska

mobility

Svenska

SAMO (se studerandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

samordnad antagning

Engelska

pooled admissions system

Svenska

samverkan med det omgivande samhället (se samverkansuppgiften)

Engelska

Svenska

samverkansuppgiften
tredje uppgiften

Engelska

third stream activities

Svenska

sektoriell forskning (se sektorsforskning)

Engelska

Svenska

sektorsforskning
sektoriell forskning

Engelska

sector-specific research
sectoral research

Svenska

sen anmälan (se efteranmälan)

Engelska

Svenska

senior (se senior professor)

Engelska

Svenska

senior professor

Engelska

post retirement professor

Svenska

SHAMO (se huvudstuderandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

sista anmälningsdag
sista ansökningsdag

Engelska

application deadline
closing date for applications

Svenska

sista ansökningsdag (se sista anmälningsdag)

Engelska

Svenska

sjukgymnastexamen (se fysioterapeutexamen)

Engelska

Svenska

självbedömning (se självvärdering)

Engelska

Svenska

självstudiekurs (se läskurs)

Engelska

Svenska

självständigt arbete (se examensarbete)

Engelska

Svenska

självvärdering
självbedömning

Engelska

self-evaluation
self-evaluation report , SER

Svenska

slutbetyg

Engelska

final school grades

Svenska

slutgenomgång (se slutseminarium)

Engelska

Svenska

slutseminarium
slutgenomgång

Engelska

final review

Svenska

sommarkurs

Engelska

summer course

Svenska

sommartermin (se sommarkurs)

Engelska

Svenska

spikning

Engelska

notification of the date of the defence of a doctoral thesis

Svenska

språklaboratorium
inlärningsstudio

Engelska

language laboratory

Svenska

språkteknologi
språkvetenskaplig databehandling

Engelska

language technology
computational linguistics

Svenska

språkvetenskaplig databehandling (se språkteknologi)

Engelska

Svenska

SSO (se studerandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

student

Engelska

student

Svenska

student access services (se särskilt pedagogiskt stöd)

Engelska

Svenska

student teaching /US/ (se praktik)

Engelska

Svenska

student teaching /US/ (se verksamhetsförlagd utbildning)

Engelska

Svenska

studentkår
kår

Engelska

students’ union
student union (amerikansk)

Svenska

studentnation
nation

Engelska

student social club

Svenska

studentpeng (se per capita-ersättning)

Engelska

Svenska

studerande (se student)

Engelska

Svenska

studerandearbetsmiljöombud (se studerandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

studerandeskyddsombud
studerandearbetsmiljöombud

Engelska

student safety representative

Svenska

studerandeskyddsrepresentant (se studerandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

studie

Engelska

academic study
study

Svenska

studie- och karriärvägledare (se studievägledare)

Engelska

Svenska

studie- och karriärvägledning

Engelska

study and career guidance
study and careers guidance , educational and vocational guidance

Svenska

studie- och yrkesvägledare

Engelska

guidance counsellor
career guidance counsellor

Svenska

studie- och yrkesvägledning (se studie- och karriärvägledning)

Engelska

Svenska

studieavgift

Engelska

tuition fee
tuition (amerikansk)

Svenska

studiedokumentationssystem (se studieregister)

Engelska

Svenska

studieplan (se kursplan)

Engelska

Svenska

studieplan (se utbildningsplan)

Engelska

Svenska

studieregister

Engelska

student registry

Svenska

studies (se vetenskap)

Engelska

Svenska

studietakt
kurstakt

Engelska

rate of study
pace of study

Svenska

studievägledare

Engelska

study counsellor
study adviser , career guidance counsellor

Svenska

ställföreträdande prefekt (se proprefekt )

Engelska

Svenska

summer session (se sommarkurs)

Engelska

Svenska

svenska 2 (se svenska som andraspråk)

Engelska

Svenska

svenska som andraspråk
svenska 2 , svenska två

Engelska

Swedish as second language
Swedish as an additional language

Svenska

svenska två (se svenska som andraspråk)

Engelska

Svenska

symposium
vetenskaplig konferens

Engelska

conference
symposium

Svenska

SYV (se studie- och yrkesvägledare)

Engelska

Svenska

säljande högskola (se verkställande högskola)

Engelska

Svenska

särskilda behörighetskrav
särskilda förkunskapskrav

Engelska

specific entry requirements
specific admission requirements

Svenska

särskilda förkunskapskrav (se särskilda behörighetskrav)

Engelska

Svenska

särskilt meriterad lärare (se excellent lärare)

Engelska

Svenska

särskilt meriterad lärare (se meriterad lärare)

Engelska

Svenska

särskilt pedagogiskt stöd
student access services

Engelska

special educational support

Svenska

sätta betyg (se betygsätta)

Engelska

Svenska

söktryck

Engelska

applicants per place
acceptance ratio , acceptance rate

Svenska

Tandläkarutbildningsanslag (se TUA-ersättning)

Engelska

Svenska

teaching placement (se praktik)

Engelska

Svenska

teaching placement (se verksamhetsförlagd utbildning)

Engelska

Svenska

teaching practice (se praktik)

Engelska

Svenska

teaching practice (se verksamhetsförlagd utbildning)

Engelska

Svenska

temaforskning
tematisk forskning

Engelska

thematic research
theme-based research

Svenska

tematisk forskning (se temaforskning)

Engelska

Svenska

tematisk studie (se tematisk utvärdering)

Engelska

Svenska

tematisk utvärdering

Engelska

thematic evaluation

Svenska

tenta (se tentamen)

Engelska

Svenska

tentamen
tenta

Engelska

examination
exam

Svenska

tentamen på annan ort

Engelska

moderated off-campus examination
invigilated off-campus examination , proctored off-campus examination (amerikansk)

Svenska

tentamensdel
provdel

Engelska

section of an examination
examination component

Svenska

tentamenstillfälle

Engelska

examination session

Svenska

terminsavgift (se studieavgift)

Engelska

Svenska

Test (se adjungera)

Engelska

Svenska

tf (se tillförordnad)

Engelska

Svenska

tillförordnad
tf

Engelska

acting

Svenska

tillkännagivande av disputation (se spikning)

Engelska

Svenska

tillstånd att utfärda examen (se examenstillstånd)

Engelska

Svenska

timanställd lärare (se timlärare)

Engelska

Svenska

timlärare

Engelska

part-time fixed-term teacher
part-time fixed-term lecturer

Svenska

tjänst (se anställning)

Engelska

Svenska

tjänsteförslagsnämnd
anställningsnämnd

Engelska

academic appointments board

Svenska

traineeprogram (se traineeutbildning)

Engelska

Svenska

traineeship (se praktik)

Engelska

Svenska

traineeutbildning

Engelska

trainee programme

Svenska

tredje uppgiften (se samverkansuppgiften)

Engelska

Svenska

tribologi
ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning

Engelska

tribology
interacting surfaces including friction, lubrication and wear

Svenska

TUA (se TUA-ersättning)

Engelska

Svenska

TUA-ersättning
Tandläkarutbildningsanslag , TUA

Engelska

funding for dental training and research

Svenska

tvärvetenskaplig
ämnesövergripande

Engelska

interdisciplinary
transdisciplinary

Svenska

UHR (se Universitets- och högskolerådet )

Engelska

Svenska

UKÄ (se Universitetskanslersämbetet)

Engelska

Svenska

undantag från behörighetskrav
dispens från behörighetskrav

Engelska

exemption from entry requirements

Svenska

undervisningstimme
lektionstimme

Engelska

teaching hour

Svenska

Universitets- och högskolerådet
UHR

Engelska

Swedish Council for Higher Education

Svenska

universitetsadjunkt (se adjunkt)

Engelska

Svenska

universitetsdirektör
högskoledirektör

Engelska

university director
head of university administration , executive vice president (amerikansk)

Svenska

Universitetskanslersämbetet
UKÄ

Engelska

Swedish Higher Education Authority

Svenska

universitetskurs (se kurs)

Engelska

Svenska

universitetslektor (se lektor)

Engelska

Svenska

universitetslärare
högskolelärare , lärare

Engelska

university lecturer
university teacher , lecturer , teacher

Svenska

universitetsnivå
högskolenivå

Engelska

university level

Svenska

universitetsområde (se campus)

Engelska

Svenska

universitetsrektor (se rektor)

Engelska

Svenska

universitetsstudier (se högskoleutbildning)

Engelska

Svenska

uppsamling (se uppsamlingstentamen)

Engelska

Svenska

uppsamlingstentamen

Engelska

catch-up examination

Svenska

uppsamlingstillfälle (se uppsamlingstentamen)

Engelska

Svenska

uppsamlingsvecka (se uppsamlingstentamen)

Engelska

Svenska

uppsats

Engelska

academic paper

Svenska

urval

Engelska

selection

Svenska

urvalsgrund
urvalskriterium

Engelska

selection criterion

Svenska

urvalskriterium (se urvalsgrund)

Engelska

Svenska

utbildning på avancerad nivå (se högskoleutbildning på avancerad nivå)

Engelska

Svenska

utbildning på forskarnivå (se högskoleutbildning på forskarnivå)

Engelska

Svenska

utbildningsplan

Engelska

programme syllabus
study program (amerikansk)

Svenska

utbildningsplats (se helårsprestation)

Engelska

Svenska

utbildningsplats (se helårsstudent)

Engelska

Svenska

utbildningsplattform (se lärplattform)

Engelska

Svenska

utbildningsprogram
program

Engelska

degree programme

Svenska

utbildningsutvärdering

Engelska

programme evaluation

Svenska

utbildningsvetenskaplig kärna
UVK

Engelska

core education subjects
general education studies

Svenska

utländsk student (se inresande student)

Engelska

Svenska

utresande student (se internationell student)

Engelska

Svenska

UVK (se utbildningsvetenskaplig kärna)

Engelska

Svenska

valbar kurs
elective

Engelska

elective course

Svenska

validering av reell kompetens

Engelska

validation of prior learning

Svenska

varning (se disciplinär åtgärd)

Engelska

Svenska

webbaserad distansutbildning
nätbaserad distansutbildning

Engelska

web-based distance learning
online distance learning

Svenska

webbkurs
nätkurs

Engelska

web-based course
online course

Svenska

webbtentamen (se digital tentamen)

Engelska

Svenska

webbutbildning (se webbaserad distansutbildning)

Engelska

Svenska

verksamhetsförlagd utbildning
VFU

Engelska

placement
practicum , internship

Svenska

verkställande högskola
säljande högskola

Engelska

providing higher education institution

Svenska

vetenskap

Engelska

science

Svenska

vetenskaplig forskning (se forskning)

Engelska

Svenska

vetenskaplig konferens (se symposium)

Engelska

Svenska

vetenskaplig ledare (se forskningsledare)

Engelska

Svenska

vetenskaplig ledare (se forskningsledare)

Engelska

Svenska

vetenskaplig oredlighet
forskningsfusk

Engelska

research misconduct

Svenska

vetenskaplig undersökning (se studie)

Engelska

Svenska

vetenskaplig uppsats (se uppsats)

Engelska

Svenska

vetenskapligt samfund
vetenskapligt sällskap

Engelska

learned society

Svenska

vetenskapligt sällskap (se vetenskapligt samfund)

Engelska

Svenska

vetenskapskvinna (se forskare)

Engelska

Svenska

vetenskapsman (se forskare)

Engelska

Svenska

VFU (se verksamhetsförlagd utbildning)

Engelska

Svenska

VG (se väl godkänd)

Engelska

Svenska

vice dekan

Engelska

vice dean
deputy dean , associate dean , assistant dean

Svenska

vice rektor (se vicerektor)

Engelska

Svenska

vicedekan (se vice dekan)

Engelska

Svenska

vicerektor

Engelska

deputy vice-chancellor
vice president (amerikansk)

Svenska

villkorligt antagen (se antagen med villkor)

Engelska

Svenska

väl godkänd
VG

Engelska

pass with credit
pass with honors (amerikansk)

Svenska

YH-poäng
yrkeshögskolepoäng

Engelska

HVE credit

Svenska

yrkeshögskola (se yrkeshögskoleutbildning)

Engelska

Svenska

yrkeshögskolepoäng (se YH-poäng)

Engelska

Svenska

yrkeshögskoleutbildning

Engelska

higher vocational education programme
HVE programme

Svenska

yrkeslivsanknytning (se arbetslivsanknytning)

Engelska

Svenska

yrkeslivserfarenhet (se arbetslivserfarenhet)

Engelska

Svenska

yrkeslivsorienterad (se arbetslivsorienterad)

Engelska

Svenska

yrkeslivsrepresentant (se arbetslivsrepresentant)

Engelska

Svenska

yrkesteknisk högskoleutbildning
yrkesteknisk utbildning , YTH

Engelska

first-cycle applied technology programme

Svenska

yrkesteknisk utbildning (se yrkesteknisk högskoleutbildning)

Engelska

Svenska

YTH (se yrkesteknisk högskoleutbildning)

Engelska

Svenska

ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning (se tribologi)

Engelska

Svenska

återkalla examenstillstånd
dra in examenstillstånd

Engelska

revoke degree-awarding powers
revoke entitlement to award a qualification

Svenska

ämnes- och programutvärdering (se utbildningsutvärdering)

Engelska

Svenska

ämnesansvarig (se ämnesföreträdare)

Engelska

Svenska

ämnesfördjupning
ämnesprogression

Engelska

in-depth subject study
advanced study

Svenska

ämnesföreträdare
ämnesansvarig

Engelska

head of subject

Svenska

ämneskategori (se ämnesområde)

Engelska

Svenska

ämnesområde
ämneskategori

Engelska

subject area

Svenska

ämnesprogression (se ämnesfördjupning)

Engelska

Svenska

ämnesövergripande (se tvärvetenskaplig)

Engelska

Svenska

ÖNH (se Överklagandenämnden för högskolan)

Engelska

Svenska

öppen webbkurs (se mooc-kurs)

Engelska

Svenska

Överklagandenämnden för högskolan
ÖNH

Engelska

Higher Education Appeals Board
Till toppen av sidan