Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

(84 termer)

Svenska Engelska
allmän behörighet (se grundläggande behörighet)
aspirantutbildning (se kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning)
associate professor /us/ (se biträdande lektor)
associate professor /US/ (se lektor)
avhopp (se kvarvaro)
Bachelor's degree (se examen på grundnivå)
Bachelor's level qualification (se examen på grundnivå)
basår (se basårsutbildning)
befordringsprofessur (se anställning som professor)
Degree of licentiate (se examen på forskarnivå)
digital tentamen (se digital salstentamen)
distansstudier (se distansutbildning)
djursjukvårdarexamen (se djursjukskötarexamen)
docentur (se docent)
doctoral degree (se examen på forskarnivå)
doctoral level qualification (se examen på forskarnivå)
doktorandtjänst (se doktorandanställning)
ekvivalering (se erkännande)
enstaka kurs (se fristående kurs)
examen (se examination)
examensrätt (se examenstillstånd)
examinationsrätt (se examenstillstånd)
excellent lärare (se meriterad lärare)
exjobb (se examensarbete)
forskarexamen (se examen på forskarnivå)
forskarstudier (se högskoleutbildning på forskarnivå)
forskartjänst (se forskaranställning)
fortsättningskurs (se kurs)
fördjupningskurs (se kurs)
general degree (se generell examen)
grundexamen (se examen på grundnivå)
grundkurs (se kurs)
grundläggande högskoleutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)
grundutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)
grundutbildningsnivå (se grundnivå)
grundutbildningsnämnd (se fakultetsnämnd)
gäststudent (se inresande student)
gäststudent (se internationell student)
gäststuderande (se inresande student)
helfartsstudier (se heltidsstudier)
huvudämne (se huvudområde)
håp (se helårsprestation)
hås (se helårsstudent)
högskolestudier (se högskoleutbildning)
inresande student (se internationell student)
intagen (se antagen)
intagning (se antagning)
inträdesprov (se antagningsprov)
juris kandidatexamen (se juristexamen)
kommundoktorand (se företagsdoktorand)
komvux (se gymnasial vuxenutbildning)
kursutvärdering (se kursvärdering)
kvarvarande (se kvarvaro)
landstingsdoktorand (se företagsdoktorand)
lektorstjänst (se lektorsanställning)
LIA (se lärande i arbetslivet)
licentiate degree (se examen på forskarnivå)
lärartjänst (se läraranställning)
Master's degree (se examen på avancerad nivå)
Master's level qualification (se examen på avancerad nivå)
multipel examen (se dubbel examen)
munta (se muntlig tentamen)
paper (se konferensartikel)
PhD (se examen på forskarnivå)
postgraduate student (se doktorand)
poäng (se högskolepoäng)
professur (se anställning som professor)
promoverad (se doktorspromotion)
påbyggnadskurs (se kurs)
påbyggnadsutbildning (se högskoleutbildning på avancerad nivå)
retention (se kvarvaro)
studieplan (se kursplan)
särskilt meriterad lärare (se meriterad lärare)
Test (se adjungera)
tillstånd att utfärda examen (se examenstillstånd)
tjänst (se anställning)
universitetsstudier (se högskoleutbildning)
utbildningsplats (se helårsprestation)
utbildningsplats (se helårsstudent)
utländsk student (se inresande student)
utresande student (se internationell student)
vetenskaplig ledare (se forskningsledare)
vetenskapskvinna (se forskare)
vetenskapsman (se forskare)
Till toppen av sidan